U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke u utorak, u 15 sati započelo javno izlaganje za građane o rezultatima karata i scenarijima upravljanja bukom, koje se može pogledati i u snimci.

Naime, u razdoblju od 24. rujna do 23.10.2020. godine, otvoren je objedinjeni postupak javnog uvida i savjetovanja s građanima o rezultatima karata buke i prijedlogu Akcijskog plana (za 3. krug izvještavanja) prema kojem će se u Rijeci provoditi mjere zaštite od buke, odnosno, prema kojem će se na određenim lokacijama u gradu smanjivati prekomjerna buka.

Dokumente je, sukladno zakonskoj obvezi, izradio Grad Rijeka, Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, u suradnji s tvrtkom DARH 2.

Zbog epidemiološke situacije ima ograničen broj sudionika u Gradskoj vijećnici morao je biti ograničen, ali kako bi sva zainteresirana javnost mogla pratiti ovo javno izlaganje, omogućen je internetski prijenos uživo na Youtube linku.

Rezultate karata buke i Akcijski plan predstavio Alan Štimac iz tvrtke DARH

Rezultate karata buke i Akcijski plan predstavio Alan Štimac iz tvrtke DARH

Što je to buka okoliša? Što je Akcijski plan upravljanja bukom?

Buka okoliša, prema definiciji, predstavlja štetan zvuk u vanjskome prostoru izazvan ljudskom aktivnošću i uključuje buku koju emitiraju prijevozna sredstva, cestovni promet, pružni promet, zračni promet, pomorski i riječni promet te i postrojenja ili pak određeni zahvati.

Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje prekomjerne buke, odnosno postojeća buka mora se smanjiti na dopuštene razine. U tu svrhu izrađuju se Akcijski planovi kojima se predviđa upravljanje bukom okoliša i njezinim štetnim učincima. Akcijski planovi uključuju mjere zaštite od buke, odnosno scenarije prema kojima će se na određenom području smanjivati prevelika buka. Svi gradovi koji imaju preko 100.000 stanovnika obavezni su izraditi Strateške karte buke namijenjene ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora i Akcijske planove upravljanja bukom namijenjene planiranju zaštite od buke.

Način javnog uvida i davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi

Tijekom trajanja javnog uvida, do 23. listopada 2020. godine, javnosti će u prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati biti omogućen javni uvid u izložene grafičke prikaze i elaborate koji su sastavni dio projekta, a svoje će prijedloge moći ostaviti i upisom komentara u Knjigu primjedbi.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe na iznesene prijedloge u postupku javnog uvida građani također mogu dostaviti do 23. listopada 2020. godine i to:

  • putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3 s naznakom: AP-3.KRUG,
  • poštanskom dostavom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom: AP-3.KRUG,
  • elektronskom poštom na adresu urban@rijeka.hr uz naznaku AP-3.KRUG
Akcijski plan upravljanja bukom - 3. krug izvještavanja

Akcijski plan upravljanja bukom – 3. krug izvještavanja

Scenarij upravljanja bukom i anketa za građane dostupni i online

Rezultati analize izloženosti stanovništva grada Rijeke izvorima buke te prijedlog i sadržaj scenarija upravljanja bukom dostupni su na stranici Grada Rijeke.

Građani svoje mišljenje i prijedloge o doživljaju buke u gradu Rijeci mogu iznijeti i ispunjavajući online anketu.

Anketni listići dostupni su i na lokaciji javnog uvida, kao i lokaciji javnog izlaganja, dok će elektronskoj obrazac biti dostupan na mrežnoj stranici Grada Rijeke.

Uvid u cjelovite elaborate u elektronskom obliku moguć je i na mrežnoj stranici Grada Rijeke.