Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću, s javnim uvidom i javnim izlaganjem o rezultatima karata buke i Prijedlogu akcijskog plana upravljanja bukom za naseljeno područje “grad Rijeka” (3. krug izvještavanja).

Objedinjeni postupak javnog uvida i savjetovanja s javnošću održat će se u trajanju od 30 dana, od 24. rujna do 23. listopada 2020.

Što je karta buke? Što je akcijski plan upravljanja bukom?

Buka okoliša je štetan zvuk u vanjskome prostoru izazvan ljudskom aktivnošću i uključuje buku koju emitiraju: prijevozna sredstva, cestovni promet, pružni promet, zračni promet, pomorski i riječni promet te i postrojenja ili pak određeni zahvati.

Karta buke prikazuje podatke o postojećem ili predviđenom stanju buke i to koristeći indikatore buke na kojima je naznačeno prekoračenje propisane dopuštene vrijednosti, broj ljudi izloženih određenim razinama buke na nekom području ili broj stambenih jedinica izloženih određenim razinama buke na nekom području.

Indikatori buke koji se koriste u Karti buke zapravo su akustičke veličine za opis buke okoliša koja je povezana sa štetnim učincima. Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje prekomjerne buke, odnosno postojeća buka mora se smanjiti na dopuštene razine.

U tu svrhu izrađuju se Akcijski planovi kojima se predviđa upravljanje bukom okoliša i njezinim štetnim učincima. Akcijski planovi uključuju mjere zaštite od buke, odnosno scenarije prema kojima će se na određenom području smanjivati prevelika buka.

Svi gradovi koji imaju preko 100.000 stanovnika obavezni su izraditi Strateške karte buke namijenjene ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora i Akcijske planove upravljanja bukom namijenjene planiranju zaštite od buke.

Područja upravljanja bukom izdvojena u akcijskom planu s mjerama i scenarijima za upravljanje bukom

Analizom izloženosti riječkog stanovništva buci, ovim je Akcijskim planom predloženo 43 područja na kojima će se upravljati bukom s ciljem njenog smanjenja.

Za svako izdvojeno područje pripremljen je scenarij snižavanja i/ili upravljanja bukom

Za ukupno 43 područja upravljanja bukom izrađeno je 83 scenarija upravljanja bukom s ukupno 112 različitih mjera upravljanja bukom.

Od ukupnog broja područja upravljanja bukom, na 11 područja predviđena je primjena jednog scenarija, na 24 područja predviđena primjena dva scenarija, dok je na ukupno 8 područja, predviđena izrada tri scenarija upravljanja bukom.

U ukupnom broju predloženih mjera upravljanja bukom, najzastupljenija je mjera „zamjena normalne kolničke konstrukcije s tihom kolničkom konstrukcijom“ te „mjere usporavanja prometa i upravljanja prometom teških vozila kroz zabranu i ograničenja toka prometa teških vozila

Za pružni promet predviđeno je pojačano održavanje tračnica u područjima upravljanja bukom s izgradnjom zidova za zaštitu od buke (5 scenarija).

Za industrijske pogone i postrojenja pretpostavljena je primjena tiših tehnologija s kojima se u srednjoročnom razdoblju žele sniziti emisijske razine buke za 3 dB/m2 odnosno 5 dB/m2.

Obilaskom svih područja te analizom ostalih izvora buke, na određenom broju područja zabilježeno je preklapanje područja upravljanja bukom raznih izvora buke, što ukazuje na moguće prioritetno provođenje aktivnosti upravljanja bukom odnosno prioritetnu primjenu predviđenih scenarija.

Načini sudjelovanja u javnom uvidu, javnoj raspravi i e-konzultacijama

Javno izlaganje o rezultatima  izloženosti stanovništva grada Rijeke izvorima buke i scenarijima upravljanja bukom održat će se u utorak, 29. rujna 2020. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, s početkom u 15 sati. Zbog epidemiološke situacije, broj sudionika biti će ograničen, a zainteresirana javnost će javno izlaganje moći pratiti i putem internetskog prijenosa uživo.

Tijekom trajanja javnog uvida javnosti će u prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju radnim danom od 9.00 do 15.00 sati biti omogućen javni uvid u izložene grafičke prikaze i elaborate koji su sastavni dio projekta.

Uvid u cjelovite elaborate u elektronskom obliku moguć je i na mrežnoj stranici Grada Rijeke.

Rezultati analize izloženosti stanovništva grada Rijeke izvorima buke te prijedlog i sadržaj scenarija upravljanja bukom dostupni su na stranici e-Konzultacija Grada Rijeke.

Pozivaju se građani Grada Rijeke da sudjeluju u anketi te iznesu svoje mišljenje i prijedloge o doživljaju buke u gradu Rijeci. Za zainteresiranu javnost anketni listići biti će postavljeni na lokaciji javnog uvida i lokaciji javnog izlaganja, dok će elektronska anketa biti dostupna na mrežnoj stranici Grada Rijeke.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na iznesene prijedloge u postupku javnog uvida mogu se do 23. listopada 2020.:

 • u postupku javnog uvida
  • upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi na mjestu javnog uvida,
  • dostaviti putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3 s naznakom: AP-3.KRUG,
  • dostaviti poštanskom dostavom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom: AP-3.KRUG,
  • dostaviti elektronskom poštom na adresu urban@rijeka.hr uz naznaku AP-3.KRUG
 • u postupku javnog savjetovanja
  • putem obrasca za primjedbe koji je dostupan na stranici e-Konzultacije.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća.