Rijeku su danas posjetili predstavnici Nacionalnog demokratskog instituta iz Moldavije, sa sjedištem u gradu Kišinjevu.
Delegacija koja se Rijeci najavila prije mjesec dana zamolila je Grad Rijeku za susret i radni sastanak na temu riječkih projekata participativnog budžetiranja i Savjetovanja s javnošću.
Gostima iz Moldavije Riječki program lokalnog partnerstva predstavila je Dragica Fadljević, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu. Projekt Malih komunalnih akcija predstavio je Željko Vitas, voditelj Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost. A s Edukativnom proračunskom online igrom Proračun(ajme) i riječkim specifičnostima provedbe Savjetovanja s javnošću moldavsku delegaciju je upoznala Lea Stoiljković Medved, voditeljica Odsjeka za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti uprave.
Delegacija Moldavije u Rijeci boravi predvođena Olegom Ivancioglom, voditeljem građanskog programa Nacionalnog demokratskog instituta iz Moldavije. Uz njega, u Rijeci su još i Corneliu Cirimpei, Cristian Papanaga, Galina Poloboc, Daniela Prutean, Valeriu Musteata.

Radni sastanak s predstavnicima National Democratic Istitute USA - podružnica Moldavija