U 2024. godini u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva, a na temelju provedenog javnog poziva, realizirat će se devet projekata, za koje će se iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 30.500 eura.

Riječki program lokalnog partnerstva (RPLP) omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijeka brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika uređenjem manjih javnih površina (primjerice dječja igrališta, drvoredi, neuređene zelene površine ili manji divlji deponiji).

Na javni poziv pristiglo je 17 prijedloga, između kojih je Povjerenstvo, kojeg čine tri predstavnika medija i udruga civilnog društva te dva člana izabrani među građanima, odabralo deset projekata. U međuvremenu jedna grupa građana odustala, pa će se u 2024. realizirati devet projekata i to „Park dobrosusjedskih odnosa“ Vijeća Mjesnog odbora Vojak, „Na tragu trga – Kortila uživo“ Grupe građana iz Centra, „Mediteranska staza“ grupe GAM za kvart-Građani Aktivno Mijenjaju kvart, „FITKOzala“ Grupe građana Kozala, „CPO Potok, PPO Podmurvice“ Grupe roditelja i odgajatelja DV Rijeka, „Za(jedno) Pehlin“ Grupe građana Pehlin, „Proljeće na Brajdi“ Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac, „StepArt“ Građanska inicijativa Kantrida te projekt „Za sretno djetinjstvo“ Grupe građana Potok.

Vjerujemo kako je velik broj projekata posljedica činjenice da je u vrijeme prijava za Riječki program lokalnog partnerstva odvijalo prvo Vijeće građana Rijeke na temu unapređenja rada mjesne samouprave i poticanja aktivnog građanstva.

Projekti odabrani za realizaciju u 2024. godini

1. „Park dobrosusjedskih odnosa“, Vijeće Mjesnog odbora Vojak

Projekt predviđa uređenje zapuštene zelene površine u južnom dijelu Prilaza Vladimira Gortana, kod križanja s Marohnićevom ulicom.

VMO Vojak projektom želi započeti proces transformacije zapuštenog javnog prostora kojem gravitira velik dio naselja u sigurnu i uređenu pješačku zonu, mjesto na kojem će ljudi dobiti prednost nad automobilima, mogućnost normalnog kretanja i neometane komunikacije, a možda i pravi trg koji nedostaje Vojaku. Zbog nekontrolirane cirkulacije vozila koja kod pješaka izaziva osjećaj nesigurnosti te općeg dojma zapuštenosti ovaj je prostor na stalnoj meti kritike građana. Cilj je ovog projekta u  opisani prostor postaviti elemente reda, oblikovati zelene površine više estetske vrijednosti, oplemeniti ih novim raslinjem, opremiti klupama i pružiti utočište pješacima, odvojeno od glavne prometnice i smeća visokom živicom.

2. „Na tragu trga – Kortila uživo“, Grupa građana iz Centra

Program nastavak je višegodišnje suradnje Riječkog programa lokalnog partnerstva s grupom građana Centar. U ovoj fazi predloženo je oplemenjivanje trga u sklopu višegodišnjeg projekta uređenja trga na Sušaku. Lokalno stanovništvo upoznato je s prijedlogom te je kroz rad sa njima i učenicima, kao i lokalnim umjetnicima i drugim strukama i zvanjima, šira zajednica dobila spoznaju o nedostatcima i potencijalima neuređenih javnih površina, kao i zaboravljenim povijesnim vrijednostima kvarta.

Osnovni cilj projekta je revitalizacija i projektno-idejna razrada rješenja za slobodnu knjižnicu na trgu te posljedično novooblikovana urbana površina uz estetsko uređenje, vegetaciju, klupe, racionalizaciju spremnika za smeće. Specifičnost projekta leži u zajedničkom nastojanju obrazovnih djelatnika te grupe građana aktivnih u različitim sektorima i strukama, ali sa zajedničkim interesom i potrebom za uređenjem i unaprjeđenjem života i kvalitete življenja u navedenom području. Projekt dugoročno vodi do pozitivnih društvenih promjena na području lokalnog djelovanja i zajednice.

Prostor djeluje pod Mjesnim odborom Centar-Sušak. Odabrana lokacija obuhvaća javnu površinu (trg) i okružena je školama (jednom osnovnom i dvjema srednjim koje dijele isti građevinski objekt te rade u smjenama), blokovima stambenih zgrada, rubnim parkirnim mjestima, napuštenim obrtničkim objektima, dvjema jednosmjernim ulicama i jednom glavnom pješačkom komunikacijom – Ulicom Podhumskih žrtava, koja povezuje lokaciju sa šetnicom uz Rječinu. Uključivanje članova lokalne zajednice u provedbu projekta ključno je za uspjeh i održivost inicijative. Uspostava otvorene i dvosmjerne komunikacije s članovima zajednice provodit će se tijekom projekta. U svrhu boljeg razumijevanja projekta, njegovih ciljeva i radi veće uključenosti i razumijevanja važnosti projekta, predviđene su edukativne radionice s lokalnim stanovništvom i svim zainteresiranim korisnicima.

3. „Mediteranska staza“, GAM za kvart-Građani Aktivno Mijenjaju kvart

Ciljevi projekta su uređenje nogostupa ispred ulaza u Prvu riječku gimnaziju odnosno Gimnaziju Andrije Mohorovičića te prostora u Ulici Šime Ljubića nasuprot ugostiteljskog objekta „Iskra“ klupicama i biljem kako bi već postojeći prostor bio iskorišten i kako bi ga građani i učenici mogli koristiti. Također, cilj je da učenici četiri škole (GAM, PRHG, ŠPUR i Drvodjeljsko strojarske škole Rijeka) sudjeluju u osmišljavanju i realizaciji uređenja navedenih lokacija, kao i stanovnici MO i građani koji rade na navedenim lokacijama, kako bi se izbjegla ili potpuno smanjili moguću devastaciju u budućnosti. Na svim tima lokacijama planirana je i likovna intervencija, u suradnji s Školom za primijenjenu umjetnost Rijeka i učenicima škole u oslikavanju vaze i ukrašavanju zidova.

Oplemenjivanjem prostora oko škole i uz male preinake i nadopunjavanje već postojećih stvari, poboljšat će se kvaliteta života ljudi koji stanuju u blizini, učenika koji idu u školu (Prva riječka hrvatska gimnazija, Talijanska srednja škola i Talijanska osnovna škola) te prolaznika.

4. „FITKOzala“, Grupa građana Kozala

Projekt je nastavak višegodišnje suradnje Riječkog programa lokalnog partnerstva s grupom građana Kozala kojim se uređuje okoliš Osnovne škole Kozala. Novopredloženim projektom dio okoliša škole uredit će se kao fitnes na otvorenom. Postavljenjem fitnes sprava za vježbanje potiče se stvaranje zdravih navika i organizacija sportskih aktivnosti ne samo učenika škole nego i prolaznika i drugih građana obzirom da je okoliš škole otvorenog tipa i omogućen je pristup svim građanima.

Prirodno okruženje Osnovne škole Kozala podrazumijeva mnoštvo prirode i sportskih igrališta. Sportska igrališta su opremljena sportskim sadržajima poput obruča za košarku i nogometnih vrata, a travnate površine u šumskom predjelu nude prostor za dodatno opremanje. Osim pripadajućih stabala, uključivanjem u projekt RPLP-a 2021. godine, šumsko okruženje upotpunjeno je Učionicom u prirodi. Uz učenike i djelatnike Osnovne škole Kozala, stanovnici koji žive u blizini također su slobodni koristiti navedenu površinu za šetnju, odmor i konstruktivna druženja. Otvorenost prema lokalnom stanovništvu potvrđuje i samoinicijativna suradnja Škole s Mjesnim odborom Kozala u namjeri da se betonira stražnji ulaz u školu, uz šumski prostor čime se omogućio izravan pristup dvorištu, igralištima i šumskom prostoru. U suradnju su se uključili i roditelji učenika. Šumski prostor pruža prirodni hlad i svježinu za boravak na svježem zraku. S namjerom da taj boravak bude aktivnog karaktera, odobrenim sredstvima planira se obogatiti neiskorištene dijelove šumskog prostora dodatnim sportskim sadržajima koji će kao takvi poticati aktivan i zdrav život cijele lokalne zajednice.

5. „CPO Potok, PPO Podmurvice“, Grupa roditelja i odgajatelja Dječjeg vrtića Rijeka

Program je nastavak suradnje s grupom roditelja koji su već uređivali okoliš Podcentar predškolskog odgoja Podmurvice u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva. Projektom je predviđeno opremanje okoliša Dječjeg vrtića Podmurvice. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke planirana je nabava dječjih igrala za polaznike vrtića obzirom da su postojeće sprave zbog dotrajalosti uklonjene. Donacijama i volonterskim radom planirana je i nabava materijala za bojanje i oslikavanje postojećih betonskih zidova prostoru, te čišćenje prostora, priprema obroka za volontere. Cilj projekta je osigurati kvalitetno, sigurno i poticajno  okruženje za rast i razvoj djece, trenutnih i budućih korisnika Dječjeg vrtića Podmurvice.

6. „Za(jedno) Pehlin“, Grupa građana Pehlin

Projektom je predviđeno uređenje okoliša Osnovne škole Pehlin. Zbog nedostataka središnjeg mjesta okupljanja koje bi omogućilo zajednicama međusobno povezivanje i organizaciju raznolikih aktivnosti, projektom se planira izvesti „vanjska učionica“ koja bi imala natkriveni dio i služila prvenstveno za školske aktivnosti, ali i kao mjesto društvene i edukativne aktivnosti umirovljenika i udruga koje djeluju na području Pehlina i građana. Okoliš učionice uredio bi se i visokim vrtnim gredicama, raslinjem.

Cilj projekta je osim stvaranja  središnjeg prostora za okupljanje i interakciju različitih zajednica, potaknuti dijalog, zajedničke aktivnosti te razmjenu ideja, znanja i osjećaja zajedništva među različitim skupinama u naselju Pehlin, stvarajući otvoreno mjesto za učenje i međusobnu interakciju.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke planirana je nabava nadstrešnice garnitura stolova s klupama, podne obloge, dok bi se volonterskim radom i donacijama izveli građevinski radovi temelja, nabava zemlje, sadnica, biljnog materijala, sadnja i sl.

Angažman lokalnog stanovništva, roditelja, obrtnika i Mjesnog odbora bit će ključan u uređenju prostora, postavljanju konstrukcije i klupa. Planira se i njihovo aktivno sudjelovanje u raspravama o uređenju okoliša s posebnim fokusom na biljnom pokrovu. To će omogućiti građanima da se informiraju, sudjeluju u raspravama i donošenju odluka o izgledu prostora.

Učenici škole će aktivno sudjelovati u raspravama o uređenju prostora, jednako kao umirovljenici.

Profesorica biologije će nakon rasprava u suradnji s predstavnicima Udruge umirovljenika pripremiti edukativne radionice za učenike i umirovljenike o sadnji primjerenog raslinja, posebno autohtonih biljaka. Cilj je potaknuti međugeneracijsku suradnju, razmjenu znanja te poticati ekološku osviještenost i brigu za okoliš među svim sudionicima. Nakon uređenja prostora, Udruga „Vita Valor“ će u okviru programa otvorenja projekta, a u suradnji s profesoricom biologije, organizirati radionicu izrade kugli s mikroorganizmima za širu javnost. Svi sudionici, uključujući stanovnike, učenike, roditelje i ostale zainteresirane stanovnike, dobit će priliku izraditi kugle s mikroorganizmima koje mogu ponijeti sa sobom i ubaciti u obližnje vodene površine poput rijeka, mora ili bara kako bi obogatili vodu. Ovaj će događaj biti prvi korak Udruge u aktivnostima usmjerenima na ekologiju za građane Pehlina, omogućujući im da, između ostalog, pročiste vodu u Mistraž bari, jedinoj stajaćici na području Pehlinu.

7. „Proljeće na Brajdi“, Vijeće Mjesnog odbora Brajda-Dolac

Projektom se uređuje Park Eugena Čulinovića, povijesni park koji se nalazi pod zaštitom Konzervatorskog ureda u Rijeci. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke nabavili bi se materijali za čišćenje i sanaciju zidova ili radovi na sanaciji zid, te nabava materijala za izradu murala, za što je dobivena suglasnost konzervatora. Volonterskim radom izradili bi se murali, održale radionice za djecu, uređenje prostora.

Ciljevi projekta su oplemenjivanje parka kreiranjem murala s ciljem da park postane privlačniji svim sadašnjim i budućim korisnicima i bolja lokacija za organiziranje aktivnosti (provođenje umjetničkih radionica za djecu, turniri u boćanju i druga događanja). Drugi cilj je povezivanje što većeg broja lokalnih dionika u prvu suradnju koja će stvoriti podlogu za daljnje zajedničke aktivnosti.

S ova dva cilja ostvaruje se povećanje stupnja odgovornosti pojedinca i lokalne zajednice za stanje javnog prostora u kojem žive i rade, doprinijeti daljnjoj integraciji lokalne zajednice te potaknuti kreativnost lokalne zajednice. Projekt će dovesti do pozitivnih i vidljivih promjena na području lokalne zajednice, kroz volonterski rad i donacije, te doprinijeti kvaliteti življenja radeći prema naj efikasnijem korištenju postojećih resursa.

Korisnici projekta su Građani Rijeke različitih generacija (od djece vrtićke i osnovnoškolske dobi do umirovljenika), zainteresirani za raznovrsne sadržaje koji se planiraju ponuditi – sport (boće i šah), umjetničke aktivnosti (likovne i dramske radionice za djecu), društvene igre (humanitarni kviz, karte, ostalo), korisnici Boćarskog kluba Brajda, učenici OŠ Brajda te njihovi roditelji, umjetnici, članovi likovnog centra LiCe, GKL, Židovska općina.

8. „StepArt”, Građanska inicijativa Kantrida“, roditelji učenika i djelatnici OŠ Kantrida

Projektom se želi oslikati i urediti stepenište koje čini prilaz Domu kulture Kantrida, Lovranska 10.

Osim ovog cilja, želja je građanske inicijative potaknuti osjećaj pripadnosti zajednici kod djece i građana kroz volonterske aktivnosti uređenja javnog prostora.

Intervencija na ovoj lokaciji čini se idealnim rješenjem za zadovoljenje ovih dviju potreba: uljepšavanje vanjskog prostora Doma kulture Mirko Čurbeg kako bi ponovno zasjao kao živo središte društvenog i kulturnog života te uključivanje građana u poticanje pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj zajednici.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke predviđeni su građevinski radovi sanacije betonskih površina, nabava boja i materijala za oslikavanje stepeništa, oslikavanje stepeništa.

Građani Kantride, članovi Građanske inicijative Kantride bit će uključeni u aktivnosti organizacije i provedbe projekta, pribavljanja ponuda ponuđača, nadzor realizacije pripremnih radova i potpora u realizaciji akcije oslikavanja. Kroz projekt aktivno će biti uključeni  i djelatnici i učenici OŠ „Kantrida“, posebice polaznici likovne skupine te Građanskog odgoja i obrazovanja. Uz mentorstvo umjetnika i podršku svojih nastavnika osmislit će motiv oslikavanja koji će biti inspiriran povijesno-kulturnim značajem lokacije, a zatim i sudjelovati u oslikavanju stepeništa Doma kulture Mirko Čurbreg. Kroz ovo će iskustvo učenici moći razviti svoje kreativne vještine, vještine komunikacije i aktivnog građanstva, a posljedično će se potaknuti održivi odnos prema samoj lokaciji.

9. „Za sretno djetinjstvo“, Grupa građana Potok

Program je nastavak višegodišnje suradnje Riječkog programa lokalnog partnerstva s grupom građana Potok. Projektom je predviđeno opremanje dijela okoliša Dječjeg vrtića Potok.

Cilj projekta je osigurati siguran i kvalitetan prostor za dječju igru na vanjskom prostoru, te senzibilizirati djecu za održivi razvoj. U navedenom projektu izravno će uživati 7-ero djece iz skupina djece sa teškoćama u razvoju iz spektra autizma te povremeno i 15-ero djece iz redovne skupine djece vrtićkog uzrasta Ribice, te 11-ero djece iz mješovite jasličke skupine.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke predviđena je nabava tobogana i okrugle ljuljačke, kao i materijal za bojanje i oslikavanje  postojećih elemenata u prostoru, postavu gredica za sadnju mediteranskog bilja, sadnica.

Volonterskim radom i donacijama nabavili bi se dodatni elementi (automobilske gume i sl.), koji bi se prilagodili igrama za najmlađe polaznike vrtića. Provele bi se akcije čišćenja, popravljanja i oslikavanje gredica oko pješčanika, oslikavanje drvenih panjeva, postavljanje antistress podloga, postavljanje  gredica mediteranskog bilja, postavljanje automobilskih guma, ulijevanje betona i postavljanje kamenčića-taktilne površine, nasipavanje pijeska, postavljanje zelene mreže ispod pijeska i postavljanje šina i dasaka iznad pijeska, postavljanje drvene kućice zatvorenog tipa.

Riječki program lokalnog partnerstva – od 2005. realizirana 124 projekata

Riječki program lokalnog partnerstva se provodi od 2005. godine i jedan je od četiri modela kojima Grad Rijeka omogućava sudjelovanje građana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području grada Rijeke, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja građana.

Također, RPLP je u okviru EU Horizon 2020 projekta COGOV prepoznat i opisan kao najbolja praksa Grada Rijeke s participativnim pristupom kao ključnim uvjetom za poboljšanje javnog upravljanja i sudjelovanje građana. Cilj COGOV projekta je identificirati, prikupiti i promovirati najbolju praksu i inovacije u javnom sektoru koje omogućuje prikladnije i pristupačnije javne usluge.

U sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva od 2005. do 2023. godine realizirana su 124 projekata. U  tom je sedamnaest godina dugom razdoblju u okviru programa je uređeno: 20 igrališta/parkova za djecu; 11 zelenih površina; 20 dijelova naselja unutar mjesnih odbora;  tri šetnice, 12 dvorišnih prostora osnovnih škola (Belveder, Gornja Vežica, Kantrida, Kozala, Nikola Tesla, Podmurvice, Škurinje, Waldorfska škola, Vladimir Gortan, Zamet, Centar za odgoj i obrazovanje osoba s poteškoćama u razvoju  i PO Baredice) i 19 prostora za igru na igralištima dječjih vrtića (Bulevard, Gabbiano, Galeb, Delfin, Drenova, Krijesnica, Kvarner, Maestral, Mlaka, Mirta, Oblačić, Pehlin, Podmurvice, Potok, Rastočine, Turnić, Veseljko, Vežica i Zvonimir Cviić).

Tijekom navedenog razdoblja pojedinačne projekte provodilo je oko 5000 volontera, 11 udruga, dva sportska kluba, 12 vijeća mjesnih odbora i 48 grupa građana. Realizirani projekti odvijali su se na području 27 mjesnih odbora, od ukupno 34 mjesna odbora koliko ih djeluje na području grada Rijeke.

Radi se o projektima vrijednima 956.095,13 eura, od čega je iz gradskog proračuna izdvojeno 398.483,11 eura, dok je doprinos volontera iznosio 557.612,02 eura.