Usvojen je raspored sredstava komunalne naknade po mjesnim odborima na području Grada Rijeke, kojim je za provedbu malih komunalnih akcija u 2025. godini planirano 2,3 milijuna eura.

Postojećom Odlukom za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) kojeg donosi vijeće mjesnog odbora, osiguravaju se u proračunu Grada sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora, u prethodnoj godini.

Ta sredstva raspoređuju se mjesnom odboru prema sljedećim kriterijima: iznos u visini 20% sredstava razmjerno broju stanovnika, 20% sredstava razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade i 20% sredstava razmjerno površini područja mjesnog odbora. Preostali iznos od 40% sredstava od komunalne naknade izdvaja se u sredstva poravnanja, koja se raspoređuju na način da se 50% iznosa raspoređuje razmjerno broju stanovnika, a 50% iznosa razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan. Standard opremljenosti utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog nadležnog upravnog tijela.

Obradom dostavljenih podataka od strane TD Rijeka plus d.o.o. Rijeka, Upravnog odjela za komunalni sustav i promet i TD Energo d.o.o., o stanju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po mjesnim odborima (o stanju neasfaltiranih cesta, stanju loših kolnika, neizgrađenih nogostupa, neriješenoj odvodnji oborinskih voda, nedostatnoj izgrađenosti dječjih igrališta, zelenih površina, autobusnih čekaonica i nedostatnih rasvjetnih tijela) i primjenom kriterija za ocjenu stanja opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po mjesnim odborima , utvrđeno je da su više od spomenutih 663,61 negativnih bodova ostvarili, odnosno da po opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture zaostaju sljedeći mjesni odbori: Drenova, Pehlin, Brašćine- Pulac, Gornji Zamet, Srdoči, Kantrida, Grbci, Škurinje, Škurinjska Draga, Zamet, Podmurvice, Sveti Nikola, Draga, Sveti Kuzam, Orehovica, Turnić, Svilno, Gornja Vežica i Pašac.

Male komunalne akcije zapravo su uređenja komunalne infrastrukture prema neposrednim prijedlozima građana i  provode se s ciljem podizanja kvalitete življenja građana na području gradskih kvartova. Konkretne akcije i projekte predlažu građani, udruge građana, predstavnici stambenih i poslovnih zgrada,  vijeća mjesnih odbora i dr., a realiziraju ih Grad Rijeka i gradska komunalna društva.

Podsjetimo, građani su mogli do 29. ožujka dostaviti svoje prijedloge uređenja i održavanja komunalne infrastrukture za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području kvarta, odnosno mjesnog odbora u kojem žive.

Kriteriji za ocjenu stanja opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture te raspored sredstava komunalne naknade po mjesnim odborima na području Grada Rijeke usvojeni su na 76. gradonačelnikovom kolegiju.