Edukativnom proračunskom online igrom Proračun(ajme) Grad Rijeka još od 2011. godine svojim građanima nudi upoznavanje s godišnjim gradskim proračunom i aktivno sudjelovanje u kreiranju budućeg proračuna.

Proračun(ajme) je edukativna proračunska igra u kojoj građani, osim upoznavanja sa stavkama aktualnog proračuna, mogu birati projekte koje bi željeli realizirati, a koji se ne nalaze u postojećem proračunu.

Po završetku igre, mogu i sami dopisati projekt čiju realizaciju priželjkuju, a koji nisu pronašli među ponuđenima.

Statistika biranja ponuđenih projekata i prijedlozi novih, koriste se prilikom planiranja proračuna za iduću godinu.

Igra je bazirana na stvarnim brojkama proračuna Grada Rijeke i jedina je te vrste u Hrvatskoj.

Igra je zamišljena je kao još jedan korak u podizanju razine transparentnosti riječke gradske uprave ali i kao interaktivni alat za izravnu komunikaciju između građana i gradonačelnika.