• projekti koji dovode do pozitivnih i vidljivih promjena na području lokalne zajednice
• projekti koji uključuju doprinos zajednice (volonterski rad, sponzorstvo, donacije)
• projekti koji neposredno doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja
• projekti koji imaju realan pristup rješavanju problema
• projekti koji su održivi
• projekti koji se mogu realizirati u roku od 6 mjeseci