• projekti koji dovode do pozitivnih i vidljivih promjena na području lokalne zajednice
• projekti koji uključuju doprinos zajednice (volonterski rad, sponzorstvo, donacije)
• projekti koji neposredno doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja
• projekti koji imaju realan pristup rješavanju problema
• projekti koji na održiv način dugoročno utječu na postizanje pozitivne društvene promjene
• projekti koji se mogu realizirati u roku od 9 mjeseci

Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeno područje (dio ulice, ulicu ili mjesni odbor kao najšire područje), u kojem građani, pomoću vlastitih i zajedničkih resursa, zadovoljavaju najveći dio svojih životnih potreba i rješavaju svoje životne probleme.

Projekti koji se predlažu mogu se ticati manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina, uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) a ono što je bitno jest planirati i opisati načine skupnog sudjelovanja članova zajednice u realizaciji (grupa građana, udruga, mjesnih odbora i sl.).

Na ovaj natječaj zainteresirani prijavitelji mogu prijaviti samo jedan prijedlog projekta.

Neke od do sada realiziranih projekata možete pronaći u vijestima dostupnima ovdje