• vidljivost neposrednih rezultata“na terenu” (uređene javne površine, oplemenjene neuređene zelene površine, očišćeni divlji deponiji, uređena nova ili postojeća igrališta, šetnice, parkovi i sl.)
• povećanje stupnja odgovornosti pojedinca i lokalne zajednice za stanje javnog prostora u kojem žive i rade
• doprinos daljnjoj integraciji lokalne zajednice
• poticanje kreativnosti lokalne zajednice
• promoviranje partnerstva i suradnje Grada i građana