Ovaj Program provodi se već niz godina, a temeljni su mu ciljevi:

  • potaknuti građane, udruge i vijeća mjesnih odbora na sudjelovanje u zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici i na rješavanje problema prisutnih u zajednici;
  • omogućiti bržu realizaciju komunalnih projekata za one grupe građana, udruge i mjesne odbore koji su iskazali spremnost na dodatni osobni angažman i aktivno sudjelovanje u realizaciji projekata;
  • razvijati partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u realizaciji projekata te omogućiti neposredan utjecaj građana na raspodjelu dijela proračunskih sredstava
  • postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokane zajednice
  • poticanje vrijednosti volontiranja u zajednici te doniranja s ciljem ostvarenja zajedničkog dobra