• Dostava prijedloga Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (prihvatljivost projekta); Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju (vlasništvo, GUP, DPU) i ostalim odjelima gradske uprave sukladno potrebama
• Komisija, povjerenstvo
• Odabir projekta
• Slanje obavijesti podnosiocima projekta (pozitivne i negativne)