• Obrazac za prijavu prijedloga projekata za mjesne odbore (MO) i grupe građana (GG)
• Broj stranica ovog obrasca (bez proračuna i priloga) ne smije biti veći od 5
• Broj stranica priloga također ne smije biti veći od 5
• Prijava se treba sastojati od jednog originala (s prilozima) i tri preslike (s prilozima)
• Obrazac je potrebno popuniti sukladno Uputama za prijavu prijedloga projekata
• Prijava se podnosi isključivo poštom ili dostavom
• Vijeće mjesnog odbora, grupa građana treba odgovoriti na sva pitanja iz projektnog obrasca
• Grupa građana treba priložiti popis članova grupe prema priloženom obrascu sa potpisima
• Grupa građana treba priložiti presliku osobne iskaznice ovlaštene osobe
• Vijeće mjesnog odbora, grupa građana treba ispuniti tablicu proračuna projekta u skladu s Uputama za prijavu prijedloga projekta (što uključuje kunsku vrijednost doprinosa zajednice u iznosu od najmanje 10% ukupnog iznosa)
• Svaka stavka proračuna je direktno povezana s određenom aktivnosti prijavljenog projekta