• Sporazum (Grad – grupa građana, Vijeće mjesnog odbora,)
• Obilazak područja odvijanja projekata
• Prikupljanje ponuda dobavljača, izvođača radova…
• Grad Rijeka – ocjena ponude, prihvat ponude
• Volonteri
• Donacije
• Aktivnosti
• Realizacija
• Promocija