Ponedjeljak, 9. listopad 2023.

Prezentirani projekti realizirani u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2022. godini

U realizaciji projekata obuhvaćenih Riječkim programom lokalnog partnerstva sudjeluju građani, udruge, mjesni odbori i Grad Rijeka. Program omogućava brže i ekonomičnije uređenje manjih javnih površina – uređenje i obnovu postojećih dječjih igrališta, izgradnju novih igrališta, uređenje zelenih ili javnih gradskih površina, saniranje manjih divljih deponija i slično.

Više informacija