U srijedu, 15. studenog održat će se radionica „Pisanje prijedloga projekta za natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva, za koju je potrebna prethodna prijava.

Cilj radionice je ukratko predstaviti Riječki program lokanog partnerstva te postupak prijave s pratećim prijavnim obrascem. Radionicu će voditi Igor Bajok, trener/konzultant iz Udruge za razvoj civilnog društva SMART.

Radionica će se održati u srijedu, 15. studenog od 13.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Trpimirova 2, polukat.

Potencijalni predlagatelji projekata mogu se prijaviti na radionicu putem mail adresa: smart@smart.hr, dragica.fadljevic@rijeka.hr ili vesna.sirola@rijeka.hr. Rok za prijavu na radionicu je 14. studenog do 14:00 sati.

Grad Rijeka objavio je Poziv za prijavu prijedloga projekata na “Riječki program lokalnog partnerstva” za 2024. godinu. Njime se pozivaju grupe građana, udruge i vijeća mjesnih odbora da prijave svoje prijedloge manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina, uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) kao projekte u čijoj realizaciji će neposredno i skupno sudjelovati.

Za provedbu „Riječkog programa lokanog partnerstva“ u 2024. godini u Proračunu Grada Rijeke planirat će se iznos od 25.000,00 EUR.  Financijske potpore za odabrane projekte odobravat će se u iznosu do 5.300,00 EUR po jednom projektu.

Natječaj ostaje otvoren do 30. studenog 2023. godine.

Sve o natječaju, načinu prijave i druge informacije nalaze se u Poziv za prijavu prijedloga projekata na “Riječki program lokalnog partnerstva” za 2024. godinu.