• financijske potpore za odabrane projekte u iznosu do 40.000,00 kn
• tehničku potporu za pripremu, pisanje i izradu projekta (obrasci za prijavu i izvješće projekta sa uputama)
• stručnu pomoć u utvrđivanju građevinskog i hortikulturnog rješenja uređenja, obračunski nadzor radova kao i ostale stručne savjete voditelju projekta
• ostalu potrebnu stručnu pomoć i savjete