Ponedjeljak, 29. travanj 2019.

Javni poziv – kandidature za Savjet mladih Grada Rijeke

Što je Savjet mladih? Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Tko se može birati u Savjet mladih? U Savjet mladih Grada Rijeke mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koje u…

Više informacija

Četvrtak, 25. travanj 2019.

Aktualni sat 17. sjednice Gradskoga vijeća Grada Rijeke

Josip Kukuljan (MOST) postavio je pitanju direktoru Energa Sanjinu Kiriginu oko radova na postavljanju vrelovoda na Rastočinama, za koje vijećnik tvrdi da su, ili nedovršeni ili krivo izvedeni. Kukuljan je priložio fotografije na kojima pokazuje širok nogostup za koji zapinju šira vozila, napuštene ostatke cijevi, neasfaltiran dio iza zgrade Rastočine 4 i udubljenja u pješačkom…

Više informacija

Četvrtak, 28. ožujak 2019.

Aktualni sat 16. sjednice Gradskog vijeća

Josip Kukuljan (MOST) uputio je direktoru Rijeka plusa Željku Smojveru pohvalu da je uložio trud kako bi tržnice dobile novi izgled i kako bi radni uvjeti bili bolji na radost mnogim Riječanima. Zanima ga strateški razlog određivanja cijene na tržnicama. Zbog čega je plaćanje jednokratne naknade za zakup kamenog stola 30%jeftinije od plaćanja ugovorenog zakupa…

Više informacija

Četvrtak, 28. veljača 2019.

Aktualni sat 15. sjednice Gradskog vijeća

Vedran Sabljak (Laburisti) postavio je pitanje vezano uz stanje u 3 maju. Kazao je kako je prekjučer sutkinja prolongirala otvaranje stečajnog postupka do 12. 3. ostavljajući mogućnost da se nešto napravi da se spriječi stečaj. Pitao je je li gradonačelnik konkretnije upoznat sa stanjem u 3. maju i aktivnostima koje se poduzimaju i hoće li…

Više informacija

Skip to content