Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović dao je suglasnost na cjenike prikupljanja i obrade otpada KD Čistoće, koji će se početi primjenjivati od 1. srpnja.

Gradonačelnik je svoju suglasnost dao na cjenike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju kućanstva i kategoriju nekućanstva.

Cijenu usluge skupljanja komunalnog otpada čine fiksni i varijabilni dio

Kako je pojasnila pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar, cijenu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada čini cijena obvezne minimalne javne usluge (takozvani „fiksni“ dio) te cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (takozvani „varijabilni“ dio). „Fiksni“ dio cijene već je utvrđen odlukom koju je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 31. ožujka 2022. godine, dok se cjenicima koje donosi KD Čistoća, a na koje je danas gradonačelnik dao suglasnost, posebno utvrđuje „varijabilni“ dio cijene.

Prema odluci Gradskog vijeća, tzv. fiksni dio cijene za kategoriju kućanstva iznosi 54,91 kn bez PDV-a, a za kategorije koji nisu kućanstvo 154,53 kn bez PDV-a.

21. gradonačelnikov kolegij

Maja Malnar, Sandra Krpan i Marko Filipović

Varijabilni dio cijene utvrđuje KD Čistoća, a definirana je kao umnožak jedinične cijene za pražnjenje dodijeljenog volumena spremnika. Kućanstvima KD Čistoća dodjeljuje spremnike prema broju članova, a u višestambenim građevina prema sporazumu, a ukoliko takvog sporazuma nema, prema udjelu korisnika u ukupnom volumenu spremnika koji se koristi. Za nekućanstvo KD Čistoća volumen spremnika utvrđuje prema vrsti djelatnosti i površini samog prostora.

Budući da varijabilni dio cijene služi za pokriće troškova obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada i troškova prijevoza i obrade krupnog (glomaznog) otpada koji se bez naknade sakuplja kod Korisnika na obračunskom mjestu, Čistoća je procijenila da se na godišnjoj razini, prema dosadašnjoj praksi, ukupno zbrine 54.000 tona miješanog komunalnog otpada i 10.000 tona glomaznog otpada. Cijena za zbrinjavanje se primjenjuje u odnosu na cijenu Ekoplusa, s primjenom od 15. veljače 2022. godine, a koja iznosi 866,00 kn bez PDV-a po toni predanog miješanog komunalnog otpada te od 1.100,00 kn bez PDV-a po toni glomaznog otpada.

Novim cjenikom nekima će se cijena odvoza otpada povećati, a drugim smanjiti

Ukupna cijena javne usluge prikupljanja otpada, koja je zbroj varijabilnog i fiksnog dijela, stupit će na snagu 1. srpnja 2022. godine, a u materijalu obrazloženja KD Čistoća procijenila je iznose prosječnog mjesečnog računa.

„S obzirom na iznesene procjene, vidljivo je da kod onih kućanstava koja imaju manji broj članova, dolazi do većeg postotnog povećanja tog računa upravo uslijed činjenice da je zakon predvidio samo dvije kategorije korisnika. Tako će kućanstvo s jednim članom u odnosu na sadašnju cijenu koja je iznosila 46,61 kuna bez PDV-a, odsada plaćati 75,15 kuna bez PDV-a, odnosno 61,23 % više, a domaćinstva s pet članova umjesto sadašnje cijene od 145,61 bez PDV-a, plaćat će 156,11 kuna, odnosno 7,21% više. Isti trend vidi se i kod kategorije nekućanstava, pa će oni gospodarstvenici koji koriste spremnike veće zapremine plaćati postotno puno manje nego oni koji koriste manje spremnike. Primjerice, za one koji koriste spremnike od 1100 litara cijena će biti 51,24 % manja“, pojasnila je pročelnica Malnar.

Procijenjeni iznosi prosječnog mjesečnog računa za prikupljanje otpada - kućanstva

Procijenjeni iznosi prosječnog mjesečnog računa za prikupljanje otpada - nekućanstvaPročelnica Malnar je napomenula kako su predložene cijene u potpunosti u skladu sa zakonom i gradskom odlukom, a njima će se osigurati pokriće troškova pružanja javne usluge u cilju osiguranja funkcionalnosti sustava, dok će se varijabilnim dijelom cijene poticati korisnike na odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

21. gradonačelnikov kolegij

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović

Gradonačelnik Filipović: Donošenje ove odluke je nužnost

Gradonačelnik Rijeke Filipović podsjetio je kako je odluka koja je prethodila cjenicima bila predmet rasprave na Gradskom vijeću.
„Ova suglasnost osigurava stabilnost sustava i održavanje prikupljanja otpada. Znam da povećanje cijena nije popularno, no ono je u ovom trenutku nužno. Naravno, ova kalkulacija rađena je sa cijenom energenata koja je bila niža kad je Gradsko vijeće donosilo odluku, no nadam se da će se to ustabiliti i neće utjecati na poslovanje našeg komunalnog društva“, kazao je gradonačelnik Filipović, dodavši:

„Po mom mišljenju, ali i po mišljenju Udruge gradova i mnogobrojnih saborskih zastupnika koji su na to ukazivali kroz raspravu, novi je zakon nepravedan u smislu formiranja cijena. Zakon praktički, naročito kod kategorija koje nisu kućanstva, smanjuje cijenu za one koji proizvode najviše otpada, a povećava cijenu za one koji proizvode najmanje otpada. Tako da smo pokušali  kroz saborsku raspravu i kroz institute koji su nam stajali na raspolaganju utjecati na donošenje ovakvog zakona, međutim nismo uspjeli, a ovo je direktna primjena zakona. Zakon moramo poštovati, tako da ovu suglasnost ne dajem rado ali na žalost ona je u ovom trenutku nužnost“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Gradonačelnik Filipović iskoristio je priliku i čestitao novoizabranom direktoru Eko plusa Aleksandru Bulogu.
„Nadam se da će se novi direktor snaći u svom mandatu koji mu je Skupština povjerila, naravno uz kontrolu Nadzornog odbora. Pred njim nije nimalo lak zadatak, budući da zajedno s onima koji dostavljaju otpad na Marišćinu, a radi se o poduzećima s područja PGŽ-a i nešto malo i šire te zajedno s nadležnim Ministarstvom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost mora iznaći načine zbrinjavanja goriva iz otpada“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Gradonačelnik je naglasio kako službe Grada Rijeke i Čistoće vrlo intenzivno rade na individualizaciji cijelog procesa prikupljanja otpada te naglasio kako očekuje dodatni angažman na brzini realizacije.

Sustav individualizacije odvoza otpada

Sustav individualizacije odvoza otpada

Individualizacija sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području grada Rijeke

Naime, KD Čistoća nastavlja implementaciju individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području grada Rijeke, kao svoju zakonsku obvezu. Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, propisan je rok od 10 mjeseci od dana stupanja na stanu odluke za uvođenje sustava.

S obzirom na veličinu područja i broj korisnika, podjela spremnika u gradu Rijeci obavlja se sukcesivno, po mjesnim odborima, tako da je do sada odrađeno 13 mjesnih odbora pri čemu je na adrese više od 6.000 korisnika u obiteljskim kućama dostavljeno više od 18.000 spremnika, bez naknade. Najveći problem rješavanja individualiziranog sustava prikupljanja otpada u velikim urbanim sredinama kao što je Rijeka predstavljaju višestambeni objekti, peterokatnice i neboderi, s obzirom na veličinu grada, parkirna mjesta, promet, arhitektonske uvjete i sl.

Vezano za dodjelu zajedničkih spremnika višestambenim zgradama, u kontinuiranoj suradnji između stručnih službi Grada Rijeke i stručnih službi KD Čistoća analizirano je područje 5 mjesnih odbora: Grbci, Pehlin, Gornji Zamet, Zamet i Srdoči te su predložene lokacije za implementaciju odgovarajuće infrastrukture za prihvat planiranog broja zajedničkih spremnika (ugradnja ukopanih/poluukopanih spremnika ili smještaj montažnih spremišta za spremnike).

Na području navedenih mjesnih odbora predložene su 43 lokacije za ugradnju ukopanih/poluukopanih spremnika i 33 lokacije za postavu 123 zaštitna spremišta za smještaj spremnika za otpad, koje se trenutno usuglašavaju u pogledu urbanističkih, prometnih i drugih prostornih uvjeta.

21. gradonačelnikov kolegij

Predložena nova odluka o davanju na korištenje gradskih prostora kulture

Na eKonzultacijama nova odluka o davanju na korištenje prostora kulture u gradskom vlasništvu

Od 15. lipnja do 15. srpnja na javnom savjetovanju bit će Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke. Donošenje nove odluke predlaže se zbog potrebe utvrđivanja jasnih kriterija, mjerila i postupka dodjele prostora udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u kulturi grada Rijeke da realiziraju programe, projekte i aktivnosti u području kulture.

Također, od 21. lipnja do 3. listopada bit će otvoren Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2023. godini.

Otvoren natječaj za prodaju lokacija u Poduzetničkoj zoni Bodulovo

Gradonačelnik je podsjetio da je od 10. do 29. lipnja 2022. godine otvoren natječaj Grada Rijeke za prodaju devet građevnih čestica na području Poduzetničke zone Bodulovo. Podsjetimo, u Poduzetničkoj zoni Bodulovo poduzetnicima je na raspolaganu devet lokacija/građevinskih čestica za izgradnju građevina poslovne namjene, ukupne površine od 19.694 m2, odnosno zasebnih veličina čestica od 1.029 m2 do 8.558 m2. Početna kupoprodajna cijena iznosi 61,00 EUR/m2.

Gradonačelnik je prihvatio zaključak o održavanju Ljetne škole poduzetništva Summer RInnovation LAB 2022. u okviru programa RInovatoRI, koja će se realizirati u suradnji Odjela gradske uprave za poduzetništvo i Doma mladih od 27. lipnja do 15. srpnja.