Vatrogasci upozoravaju građane da kod spaljivanja biljnog otpada, kojeg je bolje kompostirati ili odložiti u reciklažna dvorišta, obrate pažnju na preventivne mjere.

„Dolazak ljepšeg vremena za vatrogasce znači povećan broj intervencija na požarima otvorenog prostora zbog nekontroliranog spaljivanja biljnog otpada. Ovi požari uz izazivanje štete u prirodi, troše i značajne resurse vatrogasnih postrojbi te predstavljaju opasnost za  građane“, ističu u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

Kompostirajte ili besplatno zbrinite kod KD Čistoće

Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira.

Također – iako ga se ne smije odlagati u spremnike za komunalni otpad – može ga se besplatno zbrinuti u KD Čistoći, i to na dva načina. Prvo, građani mogu vlastitim dovozom u reciklažna dvorišta (do 2 m³ godišnje). Drugo, korisnicima je na raspolaganju i mogućnost besplatne usluge odvoza glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika gdje po istim uvjetima građani umjesto odvoza glomaznog otpada mogu naručiti odvoz zelenog otpada nastalog orezivanjem vrtova i okućnica Besplatno na ovaj način mogu zbrinuti svoj otpad samo građani, a ne pravne osobe. Više pogledajte na mrežnim stranicama KD Čistoće.

Također se preko komercijalne službe KD Čistoća može naručiti odvoz za vlastite potrebe.

Loženje vatre na otvorenom dozvoljeno isključivo uz prethodnu najavu i odobrenje vatrogasne postrojbe

Ukoliko se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove općine, grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad.

Na području Primorsko-goranske županije (Službene novine PGŽ 14/02) dozvoljeno je loženje vatre na otvorenom prostoru, odnosno paljenje bio otpada, korova i sl. na okućnicama, poljoprivrednom i građevinskom zemljištu u razdoblju od 1. studenog do 31. svibnja, uz  provođenje preventivnih mjera.

Prije početka spaljivanja organizator je dužan telefonski obavijestiti Vatrogasni operativni centar na telefon 193 o početku spaljivanja, lokaciji, poduzetim preventivnim mjerama, broju osoba koje vrše spaljivanje. Nakon završetka spaljivanja prekontrolirati zgarište, ugasiti sve ostatke vatre, te obavijestiti Vatrogasni operativni centar o završetku spaljivanja.

U slučaju ne poduzimanja preventivnih mjera, nepovoljnih uvjeta za spaljivanje, (jak vjetar, velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara), operativni dežurni neće izdati suglasnost za spaljivanje. Spaljivanje komunalnog i drugog otpada nije dozvoljeno.

Loženje vatre na otvorenom dozvoljeno isključivo uz prethodnu najavu i odobrenje vatrogasne postrojbe, u protivnom je kažnjivo.

Prije nego se odlučite na spaljivanje, pročitajte savjete vatrogasaca

Prije nego se odlučite na spaljivanje, poslušajte ove savjete vatrogasaca:

  • vatru ne palite za vjetrovita vremena, za vrijeme sušnih razdoblja, u vrijeme sazrijevanja žitarica i žetve, u blizini miniranih i minsko-sumnjivih površina.
  • biljni otpad nemojte paliti u šumama, lovištima i parkovima
  • prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistite od zapaljivog raslinja kako biste spriječili širenje požara
  • pripremite sredstva za gašenje požara: vodu, pjenu, prah, a ukoliko nemate aparate za početno gašenje požara, poslužit će i pijesak, lopate i sl.
  • ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja
  • osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi
  • apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanje da ne pale biljni otpad
  • sve pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju paliti vatru na otvorenome prostoru dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne službe (javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva) te postupati u skladu s uputama.

Za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predviđene visoke kazne

Za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predviđene su visoke kazne. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn.

Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine za što se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je djelo počinjeno iz nehaja. Ukoliko je djelo počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Nakon uočavanja požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193, Centar 112 ili Policiju na 192.