Grad Rijeka uveo je od 2. siječnja 2012. novu aplikaciju eUred – Uvid u predmete Grada Rijeke. Riječ je o Elektroničkom uredu koji građanima omogućuje praćenje tijeka rješavanja predmeta svih odjela gradske uprave Grada Rijeke za koje korisnik zna identifikacijske podatke. eUred omogućuje praćenje stanja i obrade predmeta u nekom od Odjela gradske uprave. Korisnicima se pruža mogućnost trenutnog informiranja o statusu predmeta u postupku rješavanja putem Interneta, SMS-a ili e-mail poruka.