Oblik i veličina građevne čestice je jedan od lokacijskih uvjeta. Utvrđivanje oblika i veličine građevne čestice postojeće zgrade moguće je ako postojeća zgrada nema utvrđenu građevnu česticu, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu, kada je obveza utvrđivanja tog zemljišta, odnosno čestice propisana posebnim zakonom ili kada vlasnik građevine želi promijeniti oblik i veličinu građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada u skladu s prostornim planom.