Parcelacija građevinskog zemljišta moguća je na temelju lokacijske ili građevinske dozvole, rješenja o utvrđivanju građevne čestice ili urbanističkog plana uređenja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice u mjerilu 1:1000 ili 1:2000.