Kako ishoditi građevinske dozvole, provesti postupak etažiranja ili legalizacije, te kako prijaviti gradnju bez građevinske dozvole ili protivno dozvoli.

Prostorne planove u Gradu Rijeci provodi Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i to izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata te građevinske dozvole.