Prometne kamere i prometno opterećenje, radovi na prometnicama, radari na prometnicama

Informacije o stanju u prometu mogu se pogledati i putem prometnih kamera, kojima upravlja Gradski prometni centar Rijeka plusa.

Informacije o radovima na prometnicama mogu se pronaći u rubrici Komunalni radovi.

Izvješće o stanju prometa na cestama u Hrvatskoj redovito priprema Hrvatski autoklub. Izvješće, osim stanja i prohodnosti cesta, uključuje promet na graničnim prijelazima i trajektima, pregled ograničenja u prometu te prognozu prometa za idući dan. Informacije o stanju na cestama mogu se dobiti na info telefon Hrvatskog autokluba 072/777-777.

Pozicije radova i radara na prometnicama na području Primorsko-goranske županije mogu se pronaći na stranicama Policijske uprave primorsko-goranske. Također, Hrvatski autoklub svakog dana objavljuje i pozicije radara po županijama.

Također, Policijska uprava primorsko-goranska kvartalno podnosi izvještaj Kolegiju gradonačelnika o stanju sigurnosti na području Grada Rijeke, u sklopu kojeg se nalazi i izvještaj o stanju u prometu.

Rijeka plus putem Automatskog sustava upravljanja prometom prati prometno opterećenje u užem urbanom centru grada Rijeke.