Različite informacije o osobnoj sigurnosti i sigurnosti svoje imovine građani mogu dobiti u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke, koji se nalazi na adresi Dolac 7b.

Otvaranje informativnog centra rezultat je rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke, partnerskog tijela čiji je cilj putem preventivnih aktivnosti raditi na povećanju sigurnosti, prevenciji štetnog ponašanja, smanjenju straha građana od kriminaliteta te podizanju ukupne kvalitete života na području grada Rijeke, i to zajedničkim i koordiniranim radom cijele zajednice.

Sigurnost u prometu u nadležnosti je prometne policije i prometnog redarstva, dok se informacije o stanju u prometu mogu dobiti putem Rijeka prometa. Grad Rijeka također podupire projekte usmjerene na razvijanje prometne kulture sudionika u prometu, posebice djece i mladih.