Direkcija za prometno redarstvo Grada Rijeke obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života Riječana.

O sigurnosti na prometnicama na području grada Rijeke brine Postaja prometne policije Rijeka.