Razina znanja o prometu na cestama i učestalim opasnostima koje on sa sobom nosi značajan je čimbenik sigurne vožnje, a najbolje je kad obrazovanje za sudjelovanje u prometu počne od malih nogu.

U sklopu “Doma mladih”, gradske ustanove čija je osnovna djelatnost organizacija slobodnog vremena djece i mladih, djeluje prometna sekcija. Učenje djece i mladih o prometu odvija se kroz program “Prvi koraci u prometu” namijenjen djeci predškolskog uzrasta grada Rijeke i učenicima prvih razreda osnovnih škola, a učenici se mogu uključiti i u rad školskih prometnih jedinica ili tečaj vožnje bicikla.

Programi “Prvi koraci u prometu” i Školske prometne jedinice organiziraju se u suradnji sa Županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama, osnovanim sa ciljem promicanja i usklađivanja prometno preventivnih-aktivnosti sigurnosti u prometu i razvijanju prometne kulture sudionika u prometu na cestama Primorsko-goranske županije.

Autoklub Rijeka, često u suradnji s Domom mladih i Gradom Rijekom, provodi niz preventivnih akcija s kojima nastoji ukazati na potrebu poboljšanja prometne kulture, a time i sigurnosti prometa na cestama. Pokrenute su akcije Spretno i oprezno u prometu, Hakove prometne pustolovine, Sekunda koja mijenja život, Dan tolerancije u prometu, provodi se natjecanje Sigurno u prometu, osmišljen je kviz Semafor, a u suradnji s Novim listom izdaje se dvomjesečnik o kulturi i sigurnosti prometa Žmigavac. Također, s Udrugom darovitih informatičara Rijeke pokrenut je projekt razvoja softvera za prometnu edukaciju u formi računalne igre Urban jungle, koja je izazvala veliko zanimanje djece i mladih.

U 2016. godini ponovno će s radom početi Prometne jedinice mladeži.