Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rijeke, između ostalih poslova utvrđuje štetu za područje grada te organizira i usklađuje njezinu procjenu. Gradsko povjerenstvo zaduženo je i za davanje podataka za proglašenje elementarne nepogode, koju proglašava župan Primorsko-goranske županije.