Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke osnovano je 2009. godine u sklopu projekta „Organizacija komunalne prevencije“.

Ideja za osnivanjem Vijeća temeljila se na pretpostavci da je sigurnost pravo svakog čovjeka i bitna komponenta kvalitete života, te da je kriminalitet složen problem koji ne može riješiti samostalno niti jedna društvena institucija, bez pomoći cijele zajednice.

Vijeće za prevenciju zamišljeno je kao partnersko tijelo čiji je cilj putem preventivnih aktivnosti, raditi na povećanju sigurnosti, prevenciji štetnog ponašanja, smanjenju straha građana od kriminaliteta te podizanju ukupne kvalitete života na području grada Rijeke, i to zajedničkim i koordiniranim radom cijele zajednice.

Zadaća Vijeća za prevenciju je koordinacija aktivnosti svih društvenih subjekata čiji je rad povezan s povećanjem sigurnosti i kvalitete života u gradu, kako bi se izbjegle navedene negativnosti.