Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

U slučaju proglašenja neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće aktivira se Stožer zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke – stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Članovi Stožera, kojem rukovodi gradonačelnik, u pravilu se pozivaju putem Županijskog centra 112.

Osim stožera, Operativne snage zaštite i spašavanja Grada Rijeke čine i:

  • Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
  • Dobrovoljna vatrogasna društva Sušak-Rijeka i Drenova
  • Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke
  • Postrojba civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke
  • Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka
  • Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i
  • postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, određenih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području grada Rijeke

Temeljem Zakona o Crvenom križu, Grad Rijeka sufinancira Interventne ekipe za djelovanje u katastrofama te Službu traženja Crvenog križa, a financira se i rad Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka.

Grad Rijeka osnovao je i Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rijeke.

Dokumenti

Temeljni dokumenti:

Imenovanje tijela: