Na gradonačelnikovom kolegiju donesene su mjere zaštite od požara i planovi motrenja, kojima se sve nadležne službe u Rijeci pripremile za sezonu požara.

Grad Rijeka donio je sve potrebne dokumente i osigurao sredstva za provedbu svojeg dijela obveza iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini. Tako su na današnjem kolegiju usvojeni Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke u 2020. godini i Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, a ustrojena je i motriteljsko-dojavna služba.

Kako je kazao zapovjednik Gradske vatrogasne zajednice (GVZ) Hinko Mance, izvršene su sve pripremne aktivnosti za požarnu sezonu, odnosno vrijeme od 1. lipnja do 31. listopada. Sve aktivnosti imaju jedan cilj – smanjiti broj požara na otvorenom prostoru, a ako do njih i dođe, pravovremeno ih opaziti i spriječi daljnje širenje.

Tako su dogovoreni svi protokoli o postupanju u prevenciji i gašenju požara te osigurana potrebna oprema. Između ostaloga, Zapovjedništva Gradske vatrogasne zajednice Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke tijekom svibnja i lipnja procijenila stanje šumskih prosjeka i cesta važnih za lakši dolazak na intervenciju gašenja požara.

63. gradonačelnikov kolegij

Na gradonačenikovom kolegiju o zaštiti od požara na otvorenom prostoru

Efikasno ustrojene aktivnosti motrenja i dojave pojave požara na otvorenom prostoru

Motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora i građevina u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenja požara u razdoblju provodit će niz aktera. Tako su dobrovoljna vatrogasna društva Drenova i Sušak zadužena za motrenje i čuvanje s istaknutih točaka, Pilotski klub “Krila Kvarnera” motri cijelo područje grada iz zraka, a Direkcija za komunalno redarstvo pojačano će nadzirati stanje divljih odlagališta otpada. U motrenje, čuvanje i ophodnju uključene su i službe zaštite pravnih osoba kod kojih prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara te Hrvatske šume – Šumarija Rijeka, a koordinaciju svih mjera utvrđenih planom provodit će GVZ Rijeka.

Planom je utvrđeno kako će se kao ispomoć za gašenje požara na područjima drugih županija, ukoliko bude potrebe, uputiti 14 vatrogasaca te najmanje dva vatrogasna vozila. Procijenjeno je kako riječkim vatrogascima neće biti potrebna pomoć iz drugih županija u gašenju požara na otvorenom prostoru na području Rijeke.

Zapovjednik Mance je podsjetio građane kako je u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru. Iznimno, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke može odobriti loženje vatre na otvorenom prostoru uz organiziranje vatrogasnog dežurstva, a na temelju pismenog zahtjeva pravne ili fizičke osobe.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je kako je motrilačko-dojavna služba pokazalo vrlo efikasnom u prevenciji i ranom otkrivanju požara.
„Vjerujem da će svi uključeni u rad motrilačko-dojavne službe dati svoj maksimum, a iako će vatrogasci biti spremni za svaku intervenciju, želim im što manje posla“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

63. gradonačelnikov kolegij

Pročelnik odjela za gradsku samoupravu i upravu Mladen Vukelić i predstavnica HGSS-a Kristina Cranchich

Za redovni rad Hrvatske gorske službe spašavanja 200 tisuća kuna

U proračunu Grada Rijeke za program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka za 2020. godinu osigurano je 200 tisuća kuna. Sredstva su namijenjena za financiranje akcija spašavanja, izobrazbu te troškove potražnih pasa. Kako je istaknuo pročelnik Odjela za gradsku upravu i samoupravu Mladen Vukelić, od 2007. godine Grad Rijeka HGSS-u besplatno ustupa sklonište osnovne zaštite za rad, za koju bi godišnja naknada, da se naplaćuje, iznosila 38 tisuća kuna.

HGSS nije profesionalna javna služba koja ima veći broj stalno zaposlenih osoba, već najsloženije poslove obavljaju posebno obučeni volonteri koji posjeduju specifična specijalistička znanja. Kako je kazala predstavnica riječke stanice HGSS-a Kristina Cranchich, HGSS Rieka je u 2019. godini odradio je aktivnosti predviđene planom rada. Tijekom 57 akcija spašavanja ukupno su spašene čak 73 osobe. Osim akcija spašavanja, članovi HGSS-a obavljaju i preventivna dežurstva odrađena na organiziranim događanjima na nepristupačnom terenu, a za svoje se složene zadaće kontinuirano stručno usavršavaju.

Gradonačelnik Rijeke zahvalio se svim članovima gorske službe spašavanja na njihovom angažmanu.
„Sredstva uložena u HGSS uvijek se višestruko vrate. Radi se o specifičnoj službi koja stoji građanima na raspolaganju 24 sata, iako svi članovi volontiraju. Zadovoljan sam što imamo tako dobro organiziranu stanicu gorske službe spašavanja u Rijeci, koja provodi brojne aktivnosti“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Iako jedinice lokalne samouprave imaju zakonsku obvezu financirati rad HGSS-a, Grad Rijeka nastoji pomoći radu službe i na druge načine. Tako je prije nekoliko godina Grad Rijeka riječkoj stanici prepustio bez naknade zemljište za realizaciju ambicioznog projekta izgradnje heliodroma i pratećeg skladišta.

63. gradonačelnikov kolegij

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel

Poklon-bonovi za nabavu obrazovnih materijala za osnovnu školu za socijalno ugrožene obitelji

Dok će učenici osnovnih škola i sljedeće školske godine besplatne udžbenike dobiti iz državnog proračuna, Grad Rijeka nastavlja s praksom da učenicima osnovnih škola koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji osigura poklon-bonove za nabavku drugih obrazovnih materijala.

Poklon-bon za korisnike Socijalnog programa, koji su primatelji zajamčene minimalne naknade, iznosi 375 kuna za učenike od 1. do 4. razreda, a 750 kuna za učenike od 5. do 8. razreda.

Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva imaju pravo na poklon-bon u vrijednosti od 250 kuna ako se radi o učeniku od 1. do 4. razreda, odnosno u visini od 500 kuna ako se radi o učeniku viših razreda osnovne škole.

Za ovo pravo gradski cenzus prihoda utvrđuje se u iznosu koji je za 75% viši od gradskih cenzusa, tako da pomoć može ostvariti dvočlano kućanstvo s prihodima nižim od 6.343,75 kn, tročlano s prihodima nižim od 8.531,25 kn, četveročlano s prihodima nižim od 10.937,50 kn, dok se za svakog daljnjeg člana prihod uvećava za 1.531,25 kn.

„Unatoč činjenici što je zbog cijele situacije s pandemijom koronavirusa gradski proračun pretrpio značajne gubitke u prihodima, dijelom zbog posljedica pandemije, a dijelom zbog mjera koje smo uveli kako bi olakšali preživljavanje poduzetnicima, sredstva koja izdvajamo za Socijalni program ne samo što nismo smanjivali, kao što ćemo skorim rebalansom smanjiti neke druge prihode, već smo imovinske cenzuse povećali za 25%“, istaknuo je gradonačelnik Obersnel.

Povećanje cenzusa znači da će i veći broj građana moći ostvariti socijalna prava, između ostaloga i pravo na poklon-bon za nabavu obrazovnih materijala. Dok je u školskoj godini 2019./2020. izdano ukupno 1.045 poklon bonova za što je izdvojeno gotovo 395 tisuća kuna, u ovogodišnjem je proračunu za istu namjenu planirano 450 tisuća kuna. Građani će zahtjeve za dobivanje ove pomoći moći podnijeti od sredine srpnja.

Na upravo provedene natječaje za prodaju gradskih stanova i poslovnih prostora, pristiglo je deset ponuda, čijom će se realizacijom u gradski proračun uprihodovati 3,9 milijuna kuna.