Najam stanova u gradskom vlasništvu mogu ostvariti socijalno ugrožene osobe.