Najmoprimac ne može dati u podnajam stan ili dio stana bez prethodne pisane suglasnosti nadležnog odjela.

Odjel može dati suglasnost za podnajam jedino kada se stan daje u podnajam podnositeljima zahtjeva sa Liste prioriteta time da se uz zahtjev za davanje stana u podnajam prilaže i prijedlog Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili kada zahtjev podnosi Hrvatski zavod za socijalni rad.

Pri podnošenju prijedloga odnosno zahtjeva, Hrvatski zavod za socijalni rad mora voditi računa o redoslijedu uvrštenosti na Listi prioriteta osobe za koju se prijedlog podnosi.

Podnajam stana propisan je Odlukom o najmu stanova. Gradski stanovi daju se u najam temeljem Odluke o najmu stanova (neslužbeni pročišćeni tekst)..