Zaključenje ugovora sa članom obiteljskog domaćinstva nakon što je najmoprimac koji je stan dobio na temelju Liste prioriteta prestao koristiti stan (npr. smrti ili razvoda braka).

Prijenos ugovora o najmu stana propisan je Odlukom o najmu stanova. Gradski stanovi daju se u najam temeljem Odluke o najmu stanova (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 12/11, 15/11 i 54/12).