Stanovi u vlasništvu Grada Rijeke daju se u najam putem liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Polazeći od činjenice da Grad Rijeka raspolaže relativno malim brojem stanova za iznajmljivanje, kod stvaranja liste željelo dati prvenstvo sugrađanima koji se nalaze u teškim životnim prilikama i nemaju druge mogućnosti za rješavanje stambenog pitanja.

Lista prioriteta utvrđuje se na osnovu sljedećih uvjeta i mjerila:

 1. dužine prebivanja na području grada Rijeke,
 2. godina radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj,
 3. sudjelovanja u Domovinskom ratu,
 4. broja članova obiteljskog domaćinstva,
 5. broja maloljetne djece i djece na redovitom školovanju,
 6. zdravstvenog stanja,
 7. socijalnog stanja,
 8. godina života

Postupak, uvjeti i mjerila za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam
propisani su u Odlukom o najmu stanova. Gradski stanovi daju se u najam temeljem Odluke o najmu stanova (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 12/11, 15/11 i 54/12).

Važeća Lista prioriteta za davanje stanova u najam

Na osnovu odredbe članka 18. Odluke o najmu stanova (“Sl. Primorsko-goranske županije” broj 12/11 i 15/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 17. svibnja 2011. proveden je postupak prikupljanja zahtjeva za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam.

Povjerenstvo je provelo postupak za utvrđivanje Liste prioriteta za davanje stanova u najam, nakon čega su 03. listopada 2011. objavljeni prijedlozi Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Podnositelji zahtjeva imali su pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na prijedlogu Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Gradonačelnik je Zaključkom donijetim 15. studenog 2011. godine odlučio o podnijetim prigovorima i  utvrdio Konačnu Listu prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje od 2012/2015. godine koja se objavljuje na:

 • Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,
 • Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11a
 • WEB stranici Grada Rijeke – http://www.rijeka.hr/

Konačna Lista prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje od 2012. do 2015. godine počela se primjenjivati 1. siječnja 2012. godine.

Zaključkom Gradonačelnika od 29. rujna 2015. godine produžen je rok važenja Liste prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje od dvije godine, tako da Lista  vrijedi od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2017. godine. 

S obzirom na produženje roka važenja Liste prioriteta Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom objavio je javni poziv građanima koji ispunjavaju uvjete utvrđene odredbama Odluke o najmu stanova i koji su zainteresirani za najam gradskih stanova, a ne nalaze se na Listi.

Poziv je objavljen u dnevnom tisku,  na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje, na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11a, na WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr.