Stanovi u vlasništvu Grada Rijeke daju se u najam putem liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Polazeći od činjenice da Grad Rijeka raspolaže relativno malim brojem stanova za iznajmljivanje, kod stvaranja liste željelo se dati prvenstvo sugrađanima koji se nalaze u teškim životnim prilikama i nemaju druge mogućnosti za rješavanje stambenog pitanja.

Lista prioriteta utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, a iznimno, kada za to postoje opravdani razlozi, gradonačelnik može za određeno vremensko razdoblje produžiti rok važenja Liste.

Postupak utvrđivanja Liste prioriteta pokreće gradonačelnik objavljivanjem Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam. Dodjela stanova i stambenih prostora u najam obavlja se prema redoslijedu podnositelja zahtjeva na Listi prioriteta.

Lista prioriteta utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterija:

 1. duljina prebivanja na području grada Rijeke,
 2. godina radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj,
 3. sudjelovanja u Domovinskom ratu,
 4. invalid domovinskog rata,
 5. broj članova obiteljskog domaćinstva,
 6. broje maloljetne djece i djece na redovitom školovanju,
 7. skrb o djeci – samohrani roditelj
 8. invalidna djeca,
 9. invaliditet i zdravstveno stanje,
 10. socijalno stanje
 11. godine života

Postupak, uvjeti i mjerila za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam
propisani su Odlukom o najmu stanova (neslužbeni pročišćeni tekst).

Grad Rijeka utvrdio je Konačnu Listu prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje od 2024./2027. godine, odnosno od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2027. godine. Konačna Lista prioriteta primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.