Na 55. gradonačelnikovom kolegiju utvrđena je Konačna lista prioriteta za davanje gradskih stanova u najam važeća za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

U razdoblju od 18. rujna do 16. listopada 2023. godine zaprimljeno je ukupno 395 zahtjeva za uvrštenje na Listu prioriteta, dok su 2 zahtjeva podnesena izvan naprijed navedenog roka. Na Prijedlog Liste prioriteta uvršteno je 317 podnositelja zahtjeva, 78 zahtjeva je odbijeno s obzirom na to da podnositelji nisu ispunjavali uvjete za uvrštenje na Listu prioriteta, a 2 zahtjeva su odbačena budući da su podnesena izvan roka. Podnositelji zahtjeva imali su pravo prigovora na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje. Ukupno je zaprimljeno 15 prigovora, a za sve prigovore utvrđeno je da su neosnovani.

Donesena je odluka o dodjeli nagrada Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ za 2023. godinu. Za individualni doprinos u odgoju i obrazovanju dodijeljene su nagrade Ivani Crnić iz Dječjeg vrtića Rijeka, Tanji Tuhtan-Maras iz Osnovne škole Gornja Vežica te Ingrid Šlosar iz Osnovne škole Eugen Kumičić. Grad Rijeka od 2020. godine dodjeljuje nagradu „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ odgojno-obrazovnim radnicama i radnicima iz riječkih predškolskih i osnovnoškolskih ustanova. Smisao ove nagrade jest isticanje neprocjenjive uloge proaktivnih, inovativnih i predanih odgojno-obrazovnih radnica i radnika u procesu prepoznavanja i razvoja potencijala sve djece, u izgradnji održive i demokratske škole, a time i uspješne i sretne zajednice.

Odlukom gradonačelnika, Srpskom narodnom vijeću donirano je 30.000,00 eura za izgradnju Srpskog kulturnog centra Rijeka u Ćićarijskoj ulici. Srpsko narodno vijeće iz Zagreba 2019. godine je pokrenulo projekt izgradnje Srpskog kulturnog centra Rijeka kao centra javne i društvene namjene s kulturnim te pratećim ugostiteljskim i smještajnim sadržajima (kapacitetima).

I ove godine se Grad Rijeka uključio u projekt „Dobri ljudi – djeci Hrvatske“ pod vodstvom Zaklade „Vaša pošta“, u sklopu kojeg se djeci, smještenoj u domovima bez odgovarajuće roditeljske skrbi uplaćuje polica životnog osiguranja, koja im se isplaćuje po izlasku iz doma. Tako je ove godine Grad Rijeka uplatio iznos cjelokupne premije životnog osiguranja za još dvoje štićenika Centra za pružanje usluga u zajednici “Izvor” iz Selca, za što je iz gradskog proračuna izdvojeno 20.000,00 eura.

U sklopu nastavka uvođenja individualiziranog sustava prikupljanja otpada u Rijeci, utvrđene su lokacije za postavljane nadzemnih spremnika za prikupljanje komunalnog otpada na površini javne namjene na području mjesnih odbora Škurinje i Zamet. Podsjetimo, početkom 2024. godine započinje individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke koji će se uvoditi sukcesivno po mjesnim odborima. KD Čistoća planira već u siječnju 2024. godine implementirati novi sustav na području pet mjesnih odbora: Draga, Svilno, Pašac, Orehovica i MO Sveti Kuzam, a u veljači 2024. godine u naredna četiri mjesna odbora i to u mjesnih odbora Srdoči, Pehlin, Grbci i Gornji Zamet.

Na temelju provedenog natječaja za davanje na korištenje površina javne namjene i nekretnina vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja, predloženo je sklapanje ugovora o korištenju deset lokacija za postavu kiosaka na razdoblje od pet godina.

Također, na temelju provedenog javnog natječaja, izabrani su najpovoljniji ponuditelji za privremeni zakup zemljišta u gradskom vlasništvu te donesen zaključak o raspisivanju ponovnog javnog natječaja za zakup 19 lokacija gradskog zemljišta.

Na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućen je nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. Ovim Nacrtom prijedloga Pravilnika vrši se usklađenje s izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, ali se ujedno, osobito s obzirom na iskustva u provedbi postupaka jednostavne nabave sukladno postojećem Pravilniku u proteklih šest godina, želi postići učinkovitija provedba tih postupaka u idućem razdoblju. Savjetovanje ostaje otvoreno do 16. siječnja 2024.

Usvojene su četvrte izmjene i dopune Plana nabave Grada Rijeke za 2023. godinu.

Donesena je odluka o isplata nagrada za najljepše uređene izloge povodom Rijeka Adventa 2023. Prvu nagradu zaslužio je izlog cvjećarnice Čičak, Sokol kula 1, drugu izlog trgovine Supermajice.hr, Andrije Medulića 1D, a treću izlog trgovine Ciciban, Korzo 23A.