Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 11. prosinca 2023. godine Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine.

Visina slobodno ugovorene najamnine utvrđuje se za m² stana
odnosno stambenog prostora kako slijedi:

  • za stan 2,68 eura/m² (20,19 kn/m²)
  • za stambeni prostor 1,18 eura/m² (8,89 kn/m²)
  • za stan II. kategorije 1,57 eura/ m² (11,83 kn/m²)

Iznimno, visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor koji je dodijeljen u najam na temelju članka 62. stavka 1. točke 4. Odluke o najmu stanova osobama koje su zaposlene u oblasti zdravstva, kulture, športa, visokog
školstva, pravosuđa i policije, čiji su priznati rezultati rada značajni za Grad, ako se ocijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Grada ili ako su te osobe od izuzetnog značaja za funkcioniranje djelatnosti u kojoj su zaposleni, utvrđuje se za m² stana kako slijedi:

  • za stan 5,36 eura/m² (40,38 kn/m²)
  • za stambeni prostor 2,37 eura/m² (17,86 kn/m²)
  • za stan II. kategorije 3,14 eura/m² (23,66 kn/m²)

Ovaj Zaključak stupa na snagu dana 1. siječnja 2024. godine.