Poziv je od 18. rujna dostupan na stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr, a zahtjevi se podnose od do 16. listopada 2023. godine.

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području grada Rijeke ako:

  • on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja na području Republike  Hrvatske,
  • on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam,
  • on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada bez valjane pravne osnove,
  • on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan prema odredbama zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo pa i u slučaju da su isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,
  • on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje,
  • ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtijeva ostvarena u prethodnoj godini a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelaze iznose kako slijedi:
  • za samca – 90% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva;
  • za obitelj s dva i više člana – 50% prosječne isplaćene plaće po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu.

Navedene uvjete trebaju zadovoljiti kumulativno, svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Zahtjevi se podnose do zaključno 16.10.2023. g. osobno u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje, šalteri broj 10, 11 i 12 – radnim danom od 9,00 do 14,00 sati ili putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, s naznakom „ZAHTJEV ZA UVRŠTENJE NA LISTU PRIORITETA“.

Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji je moguće podići na šalterima 10, 11 i 12 u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje te na web stranicama Grada Rijeke, u tekstu javnog poziva.

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gradsku imovinu, Rijeka, Titov trg 3 osobno ili putem telefona 209-341.

Konačna Lista prioriteta objavljuje se na oglasnim pločama Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno) i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Rijeka, Laginjina 11a (prizemno) te na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr

Lista prioriteta utvrđuje se za razdoblje od 4 godine, uz mogućnost produljena roka važenja.

U tekstu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam radi utvrđivanja Liste prioriteta za davanje stanova u najam, može se saznati više o tome koje uvjete valja ispuniti za uvrštavanje u Listu prioriteta, potrebnoj dokumentaciji te načinu podnošenja zahtjeva.