Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 28. prosinca 2022. godine zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine u 2023. godini.

Visina slobodno ugovorene najamnine, utvrđuje se za metar četvorni stana odnosno stambenog prostora:

Visina slobodno ugovorene najamnine utvrđuje se za m² stana
odnosno stambenog prostora kako slijedi:

  • za stan 2,44 euro/m² (18,38 kn/ m²)
  • za stambeni prostor 1,07 euro/ m² (8,06 kn/ m²)
  • za stan II. kategorije 1,43 euro/ m² (10,77 kn/ m²)

Iznimno visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor koji je dodijeljen u najam na temelju članka 62. stavka 1. točke 4. Odluke o najmu stanova osobama koje su zaposlene u oblasti zdravstva, kulture, športa, visokog
školstva, pravosuđa i policije, čiji su priznati rezultati rada značajni za Grad, ako se ocijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Grada ili ako su te osobe od izuzetnog značaja za funkcioniranje djelatnosti u kojoj su zaposleni, utvrđuje se za m² stana kako slijedi:

  • za stan 4,87 euro/ m² (36,69 kn/ m²)
  • za stambeni prostor 2,15 euro/ m² (16,20 kn/ m²)
  • za stan II. kategorije 2,85 euro/ m² (21,47 kn/ m²)

Ovaj Zaključak stupa na snagu dana 1. siječnja 2023. godine.