U gradskim stanovima nalazi se određen broj zaštićenih najmoprimaca. Zaštićenu najamninu plaćaju korisnici stanova koji se koriste stanovima izgrađenim sredstvima namijenjenim za rješavanje stambenih pitanja osoba slabijeg imovnog stanja, koji se koriste stanom na temelju propisa o pravima hrvatskih branitelja, odnosno su imali pravni položaj nositelja stanarskog prava na stanu do dana stupanja na snagu ovoga Zakona o najmu stanova (Narodne novine 91/06, 48/98, 66/98, 22/06) ili su određeni posebnim propisom.