Grad Rijeka, Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene, objavljuje Prijedlog Liste prioriteta za davanje stanova u najam , kao i Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni te Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni. Podnositelji zahtjeva imaju pravo do 15. prosinca 2023. godine podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje.

Grad Rijeka je na osnovu odredbe članka 18. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/11 i 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/20) i Zaključka Gradonačelnika grada Rijeke od 11. rujna 2023. godine dana 18. rujna 2023. godine objavio Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam.

Zahtjevi su prikupljani u razdoblju od 18. rujna do zaključno 16. listopada 2023. godine. Zaprimljeno je ukupno 397 zahtjeva.

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prioriteta provelo je postupak za utvrđivanje Liste te utvrdilo Prijedlog Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni koji se objavljuju dana 05. prosinca 2023. godine na:

→ Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,

→ Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Rijeka, Laginjina 11/A,

→ WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr

Podnositelji zahtjeva imaju pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na prijedlogu Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku grada Rijeke, putem Upravnog odjela za gradsku imovinu, Odsjeka za upravljanje objektima stambene namjene, u roku od 10 dana od dana objave (od 06. prosinca 2023. do zaključno s 15. prosinca 2023. godine).

Prigovor se podnosi u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter broj 1 i 2 ili putem pošte (preporučeno) na adresu:

Grad Rijeka, Gradonačelnik, putem Upravnog odjela za gradsku imovinu, Odsjeka za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, s napomenom “Prigovor na Prijedlog Liste prioriteta”.

Nakon odluke Gradonačelnika o pristiglim prigovorima objavit će se konačna Lista prioriteta za davanje stanova u najam.