Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova koji se prodaju uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Prvenstvo na kupnju stana, neovisno od načina plaćanja imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Red prvenstva na kupnju stana određuje se prema uvjetima i mjerilima propisanih Odlukom, na način da prednost na kupnju stana imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan. Lista prvenstva utvrđuje se na rok važenja od dvije godine od dana njene konačnosti, uz mogućnost produljenja.

Program društveno poticane stanogradnje odvija se prema Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (neslužbeni pročišćeni tekst).

Grad Rijeka namjerava uvesti model financiranja gradnje stanova koji bi bili namijenjeni davanju u najam s mogućnošću kupnje. Njime će naročito mladi moći riješiti svoje stambeno pitanje najmom gradskog stana u kojem će se trajno nastaniti, s mogućnošću da ga jednog dana pod povoljnim uvjetima kupe. Najamni stanovi gradit će se u okviru postojećeg programa POS-a koji provodi Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednog stana.

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti stan koji je odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva koje je naveo u zahtjevu. Odgovarajućim stanom smatra se stan veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m.

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji odnosno veći stan od navedenog ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m2.

Sve informacije o postupku kupnje stana mogu se dobiti u APOS-u Grada Rijeke na telefone 209-267 ili 209-332, te na web stranici www.apos.hr.

Konačna Lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje

Gradonačelnik grada Rijeke je Zaključkom donesenim 02. listopada 2023. godine odlučio o podnijetim prigovorima na prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje te je Povjerenstvo za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje utvrdilo Konačnu Listu reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje. Konačna Lista prvenstva utvrđuje se na rok važenja od tri godine.

Lista je utvrđena nakon što je Povjerenstvo za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje provelo postupak za utvrđivanje Liste prvenstva nakon čega su podnositelji zahtjeva za kupnju stana imali pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed.

Nakon gradonačelnikovog zaključka kojim je odlučeno o podnijetim prigovorima, Povjerenstvo je utvrdilo konačnu Listu reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.