Grad Rijeka objavio je konačnu Listu reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje i dostupna je na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr, Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje, te na web stranici Agencije za poticanu stanogradnju Grada Rijeke www.apos.hr.

Konačna Lista prvenstva utvrđena je na rok važenja od tri godine.

Lista je utvrđena nakon što je Povjerenstvo za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje provelo postupak za utvrđivanje Liste prvenstva nakon čega su podnositelji zahtjeva za kupnju stana imali pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed.

Nakon gradonačelnikovog zaključka kojim je odlučeno o podnijetim prigovorima, Povjerenstvo je utvrdilo konačnu Listu reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

Inače, Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje bio je objavljen 6. ožujka 2023. godine, a zahtjevi su zaprimani u razdoblju od 6. ožujka do zaključno 6. travnja 2023. godine.