Utorak, 11. srpanj 2023.

Produljenje roka za objavu Liste reda prvenstva za kupnju POS-ovih stanova

Zbog štrajka Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske Grad Rijeka će produžiti rok objave Liste za kupnju POS stanova, budući da dio građana, podnositelja zahtjeva za uvrštenje na Listu prvenstva za kupnju POS-ovih stanova, nije u mogućnosti dostaviti Gradu Rijeci dio potrebne dokumentacije – potvrde Zemljišnoknjižnih odjela.

Više informacija