Povjerenstvo za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje provelo je postupak za utvrđivanje Liste prvenstva te je utvrdilo prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje. Podnositelji zahtjeva za kupnju stana imali su pravo do 12. rujna 2023. godine podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva. Gradonačelnik je Zaključkom donesenim 02. listopada 2023. godine odlučio o podnijetim prigovorima te je Povjerenstvo utvrdilo konačnu Listu reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

Grad Rijeka je na osnovu Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/22) 06. ožujka 2023. godine objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

Zahtjevi su zaprimani u razdoblju od 06. ožujka do zaključno 06. travnja 2023. godine te je zaprimljeno ukupno 814 zahtjeva.

Povjerenstvo za kupnju stanova po programu POS-a je provelo postupak za utvrđivanje Liste prvenstva te je utvrdilo prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

Prijedlog Liste prvenstva te Lista podnositelja zahtjeva za kupnju stana koji su odustali od zahtjeva odnosno čiji su zahtjevi odbijeni ili odbačeni objavljeni su dana 04. rujna 2023. godine na:

→ Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,

→ WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr

Podnositelji zahtjeva za kupnju stana imali su pravo podnijeti prigovor Gradonačelniku grada Rijeke na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva i na obavljeno bodovanje.

Gradonačelnik je Zaključkom donesenim 02. listopada 2023. godine odlučio o podnijetim prigovorima te je Povjerenstvo utvrdilo konačnu Listu reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje koja se objavljuje na:

→ Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,

→ WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr

→ WEB stranici Agencije za poticanu stanogradnju Grada Rijeke – www.apos.hr

Konačna lista prvenstva utvrđuje se na rok važenja od tri godine.