Riječki gradonačelnik Marko Filipović prihvatio je na svom 39. kolegiju zaključke o planiranoj izgradnji POS stanova na Zametu, postavljanju zajedničkih spremnika za prikupljanje komunalnog otpada na području četiri mjesna odbora, sufinanciranju djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača  te izvješće o realizaciji projekta Riječkog programa lokalnog partnerstva.

Na početku kolegija gradonačelnik Marko Filipović osvrnuo se na posljedice nevremena koje se u petak dogodilo u Rijeci zahvalivši svim djelatnicima interventnih službi i komunalnih poduzeća koji su bili angažirani na sanaciji štete. Kako je istaknuo, najvažnije je da nije bilo ozlijeđenih građana, a prema trenutnoj procjeni šteta na gradskoj imovini procjenjuje se između 15 i 20 tisuća eura.
„Oštećen je krov OŠ Srdoči i bilo je sitnih prodora vode u zgradu, oštećen je i dio kazališnih radionica, kao i dječji vrtić Krijesnica, ali rad u tim ustanovama odvija se neometano. Najveće probleme uzrokovala su puknuta stabla pa je tako prilikom sanacije odvezeno oko 180 kubika zelenog otpada. Sve su službe reagirale sukladno svojim ovlastima i u najbržem mogućem roku kako bi grad mogao nesmetano funkcionirati. Najveća šteta prouzrokovana je padom dizalice na kontejnerskom terminalu na Brajdici čije je uklanjanje u tijeku, ali ponavljam, najvažnije je da nema ozlijeđenih“, rekao je Filipović.

Nastavlja se realizacija projekta izgradnje POS stanova na Zametu

39.Kolegij gradonačelnika

Na Zametu je planiranja izgradnja 25 do 30 POS stanova

Kako je istaknuo gradonačelnik, nakon završetka izgradnje stanova po POS modelu na Martinkovcu gdje je izgrađeno 90 novih stanova čiji su ključevi već predani njihovim vlasnicima, projekt POS-a nastavlja se na Zametu, točnije između Ulice Ivana Luppisa i Zametske ulice gdje je prema provedenoj studiji moguća izgradnja od 25 do 30 stanova. „Vrijednost investicije je 2,8 milijuna eura, odrađena je potrebna imovinsko-pravna priprema i usvajanjem ovog zaključka ide se ka sklapanju ugovora između Grada Rijeke i Agencije za poticanu stanogradnju Grada Rijeke koji će definirati obveze jedne i druge strane potpisnika ugovora. Riječ je o izgradnji stanova na parceli nešto malo većoj od 2000 m², netto površina svih stanova je oko 1800 m², a maksimalna cijena po kvadratu stana bila bi 1489,50 eura plus PDV i nadam se da ćemo čim prije provesti javnu nabavu, završiti s poslovima projektiranja i krenuti s izgradnjom stanova“, objasnio je gradonačelnik Filipović istaknuvši kako konačna lista zainteresiranih kupaca za stanove po POS modelu još nije realizirana do kraja zbog štrajka sudskih službenika čime je trenutno zainteresiranim građanima nemoguće doći do potrebne dokumentacije kako bi se na listu mogli prijaviti.

„Nadam se da će se ta situacija riješiti čim prije, jer to sada postaje već ozbiljan problem ne samo za građane već i za institucije“, rekao je gradonačelnik.

Ravnatelj Agencije za poticanu stanogradnju Grada Rijeke Hrvoje Šćulac izvijestio je kako će od planiranih 2,8 milijuna eura vrijednosti investicije, 2,2 milijuna eura biti utrošeno na sam proces izgradnje dok će ostatak sredstava biti utrošen na projektiranje, nadzor, komunalne doprinose i priključke. Objasnio je i koje se obveze obje strane utvrđuju Ugovorom između Agencije i Grada Rijeke.

„Ugovorom se Agencija obvezuje da će sklopiti Ugovor o prijenosu prava vlasništva nad zemljištem sa Gradom Rijeka, da će povući 25 posto od etalonske cijene poticanih sredstva Republike Hrvatske, da će pokrenuti javnu nabavu za projektiranje, gradnju i nadzor kao i osigurati izvršenje svih investitorskih poslova. Grad Rijeka se s druge strane ugovorom obvezuje da će osigurati građevinsko zemljište, da će osigurati sredstva te o svom trošku, a u ime Agencije podmiriti troškove komunalnog doprinosa, troškove priključenja i troškove rušenja postojećeg objekta na lokaciji. Također, da će se najkasnije do početka gradnje utvrditi i konačna lista zainteresiranih kupaca koji ostvaruju pravo na kupnju POS-ovih stanova. Također, Grad Rijeka obvezuje se pronaći i alternativnu lokaciju za spomenik koji se trenutno tamo nalazi“, objasnio je Šćulac.

Uskoro kreće postavljanje spremnika za miješani komunalni otpad na području četiri mjesna odbora

39.Kolegij gradonačelnika

u Četiri mjesna odbora bit će postavljeni novi spremnici za prikupljanje komunalnog otpada

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Maja Malnar objasnila je provedene aktivnosti vezane uz utvrđivanje lokacija zajedničkih spremnika za skupljanje komunalnog otpada na području četiri mjesna odbora – Grbci, Gornji Zamet, Pehlin i Srdoči. „Na području navedena četiri mjesna odbora bit će postavljeni veliki metalni spremnici zapremnine 2 do 4 kubika. Riječ je o spremnicima koji su prenosivi, vatrootporni, zaštićeni od prevrtanja uslijed vremenskih nepogoda i napravljeni na način da sprječavaju širenje neugodnih mirisa. Spremnici će biti postavljeni na 6 lokacija na području MO Grbci, 7 na području MO Zamet, 10 na području MO Pehlin i 30 na području MO Srdoči. Već ranije obavljena je i podjela individualnih spremnika korisnicima u obiteljskim kućama. Javnom nabavom KD Čistoća nabavilo je 600 spremnika, od čega 200 za miješani komunalni otpad, 200 za različitu ambalažu (plastiku, metal i višeslojnu ambalažu) i 200 za papir i karton. Polovica spremnika otvara se pomoću kartice, a polovica putem elektroničkog ključa, tako da ćemo prilikom implementacije i korištenja spremnika vidjeti prednosti ili eventualne nedostatke oba sustava otvaranja spremnika i odlučiti koji bolje odgovara potrebama korisnika. Implementacija spremnika trebala bi trajati od 12 do 18 mjeseci. Ugovorena isporuka nabavljenih spremnika predviđena je za listopada kada bi ih se postavilo na predviđene lokacije koje su već utvrđene, a prilikom odabira lokacije vodilo se računa o tome da se minimalno utječe za zelene i ostale javne površine, da se postavljaju na zemljište u gradskom vlasništvu, da ne utječu na broj parkirnih mjesta na lokaciji te da lokacija bude dostupna kamionima Čistoće“, izvijestila je privremena pročelnica Malnar.

Gradonačelnik je dodao kako će sigurno trebati neko vrijeme dok se građani ne priviknu na novi sustav, ali i kako sve ostaje isto osim prikupljanja  miješanog komunalnog otpada. „Isti ovakav sustav već je implementiran u nekim od susjednih gradova i općina što je dovelo do određenog pritiska na rubne dijelove grada budući da građani nastoje čim manje otvarati spremnike jer cijena varijabilnog djela ovisi o tome koliko se otpada odloži. Detaljno ćemo pratiti implementaciju navedenih spremnika za prikupljanje komunalnog otpada na području ova četiri mjesna odbora što će nam pomoći i donijeti odluku koje je rješenje bolje za građane, otvaranje spremnika na ključ ili na elektroničku karticu i u skladu s tim nastaviti s postavljanjem spremnika i u ostalim dijelovima grada“, rekao je gradonačelnik Filipović.

Gotovo 1,5 milijuna eura za sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke za pedagošku 2023./2024.

39.Kolegij gradonačelnika

Grad Rijeka i ove će godine sufinancirati djelatnost dječjih vrtića drugih osnivača

Gradonačelnik Marko Filipović prihvatio je zaključak vezan uz sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača za pedagošku godinu 2023./2024.

Prema informacijama koje je iznijela Plamena Šarlija ispred Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2023./2024. godinu prijavilo se 9 dječjih vrtića drugih osnivača.

„U narednoj pedagoškoj godini odnosno od 1. rujna ove godine do 31. kolovoza iduće godine Grad Rijeka će sufinancirati djelatnost dječjih vrtića drugih osnivača iznosom od 260 eura mjesečno po djetetu, upisanom u redovni cjelodnevni jaslički program i iznosom od 200 eura mjesečno po djetetu upisanom u redoviti cjelodnevni vrtićki program. U vrtićima drugih osnivača djeluju ukupno 24 vrtićke i 8 jasličkih skupina, a sukladno mjerilima državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja u dječje vrtiće drugih osnivača na području grada Rijeke može se upisati do 576 djece“, iznijela je Šarlija. Sredstva za provođenje programa osigurana su u proračunu Grada Rijeke, dio iz proračuna za ovu godinu, a dio u proračunu za iduću godinu.

Kako je istaknuo gradonačelnik, od navedenog broja djece koja se mogu upisati u vrtiće drugih osnivača, valja napomenuti kako se ne radi samo o djeci s područja grada Rijeke već i iz ostalih jedinica lokalne samouprave, a točna brojka znat će se prilikom konačnih upisa. „Iz proračuna se za ovu namjenu izdvajaju značajna sredstva, gotovo 1,5 milijuna eura za predstojeću pedagošku godinu. Na taj način izlazimo u susret roditeljima i djeci koja nisu upisana u gradske vrtiće. Valja napomenut i da je namjera u dva gradska vrtića otvoriti i dvije ili tri, koliko bude bilo moguće, jasličke skupine“, napomenuo je gradonačelnik.

U 2022. godini uspješno provedeno sedam projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva

39.Kolegij gradonačelnika

U 2022. godini uspješno je provedeno sedam projekata riječkog programa lokalnog partnerstva

Voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević predstavila je sedam uspješno realiziranih projekata u sklopu Riječkog projekta lokalnog partnerstva tijekom 2022. godine. Kako je objasnila provedenim projektima dodatno su uređeni Kružna ulica, okoliš dječjeg vrtića Podmurvice te osnovne škole Podmurvice, OŠ Kozala, dodatno je fitness spravama opremljeno dječje igralište na križanju Velebitske i Kraške ulice na području MO Banderovo i jedan urbani vrt u Osječkoj ulici koji je dobio komposter, a obojena je i ograda u ulici Lipa na području MO Škurinjska draga.

Na provedbu navedenih projekata utrošeno je nešto malo manje od 139.000 kuna. Doprinos lokalne zajednice je nešto malo manje od 83.000 kuna što znači da je ukupna vrijednost svih projekata 221.000 kuna.

Kako je istaknuo gradonačelnik ovaj projekt iznimna je prilika da se građani i sami angažiraju i svojim radom i idejama utječu na kvalitetu života u svojim lokalnim zajednicama te je čestitao svima koji su sudjelovali u provedbi projekata.