Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović donio je na 66. gradonačelnikovom kolegiju  zaključak kojim se i operativno provodi odluka o umanjenju cijene gradskih vrtića u iznosu od 25 eura od početka 2024. godine.

Slijedom amandmana gradskih vijećnika iz stranke Možemo! na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, Gradsko vijeće Grada Rijeke usvajanjem Proračuna usvojilo je i inicijativu za umanjenje cijene roditeljima-korisnicima usluga dječjih vrtića za 25,00 eura. Navedeno u svojoj biti predstavlja kako poticajnu mjeru roditeljima za ranim uključenjem djece u organizirani i stručni sustav odgoja i obrazovanja, tako i izvjesno umanjenje troškova koji opterećuju mlada kućanstva.

Temeljem zaključka Gradonačelnika, s devet dječjih vrtića drugih osnivača sklopljeni su ugovori o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni redovitog programa predškolskog odgoja sukladno kojima se roditeljski udio u cijeni redovitog programa predškolskog odgoja umanjuje za 25,00 eura, počevši od siječnja 2024. godine.

Iznos roditeljskog udjela u cijeni dječjeg vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak) reguliran je Odlukom o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga koju je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 22. veljače 2024. godine te je Odluka stupila na snagu 29. veljače 2024. godine. Odlukom je regulirano umanjenje cijene korisnicima usluga dječjeg vrtića za 25,00 eura, čime roditelj-korisnik usluga dječjeg vrtića, po navedenom umanjenju, sudjeluje u mjesečnoj cijeni programa ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, u rasponu od 48,00 do 70,00 eura. Umanjenje se odnosi na roditelja-korisnika usluga dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području grada Rijeke odnosno na kućanstvo u kojem samo jedan roditelj-korisnik usluga i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke, a dijete je polaznik redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi ili programa na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine

Zbog potrebe provedbe neophodne pravne procedure i rasporeda sjednica Gradskog vijeća, objektivno nije bilo moguće ranije donijeti predmetnu odluku, te se sukladno njenim odredbama cijena vrtića roditeljima-korisnicima usluga može umanjiti počevši od veljače ove godine. Uzevši u obzir činjenicu da su sredstva za ovu namjenu osigurana u Proračunu Grada za 2024. godinu, gradonačelnik je dao naputak gradskim vrtićkim ustanovama za umanjenje cijene roditeljima-korisnicima usluga jedan dodatni mjesec za 25,00 eura za dijete koje je u dječjem vrtiću bilo upisano u siječnju 2024. godine, odnosno roditeljima čija su djeca pohađaju gradske vrtiće vrati dio novca uplaćen za siječanj. Na ovaj način roditelji djece-polaznika gradskih vrtića stavljeni su u ravnopravni položaj s roditeljima djece-polaznika dječjih vrtića drugih osnivača.

Zaključak o jednokratnom umanjenju cijene dječjeg vrtića čiji je osnivač
Grad Rijeka roditelju-korisniku usluga donesen je na 66. gradonačelnikovom kolegiju.