Ponedjeljak, 10. lipanj 2024.

Grad Rijeka unapređuje model prehrane u gradskim osnovnim školama

U cilju unaprjeđenja kvalitete školske prehrane, Grad Rijeka pristupa izradi unaprjeđenog modela s glavnim ciljem poboljšanja kvalitete školskih marendi primjenom definiranih standarda pravilne prehrane te koordiniranjem postupka nabave namirnica, odnosno školskih marendi u osnovnim školama Grada Rijeke.

Više informacija