Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović sa suradnicima održao je konferenciju za novinare na kojoj se osvrnuo na prijedloge odluka upućenih Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje, među kojima i na prijedlog odluke o smanjenju mjesečne cijene gradskih vrtića za 25 eura.

Smanjenje mjesečne cijene gradskih vrtića za 25 eura

„Smanjenje cijene vrtića stupit će na snagu nakon izglasavanja u Gradskom vijeću čija je sjednica zakazana za ovaj četvrtak, a odnosit će se na period od početka ove godine. Završilo je javno savjetovanje o odlukama i nakon što one, nadam se, budu izglasane na Gradskom vijeću, a ne vidim razloga da ne budu, budući da idu na korist roditeljima-korisnicima vrtića, računi za drugi i treći mjesec bit će umanjeni za predloženi iznos“, kazao je gradonačelnik Filipović, naglašavajući kako se modalitet umanjenja računa za siječanj još razmatra, budući da se radi o tehničkom, računovodstvenom pitanju.

„Ukoliko pomnožimo tih 25 eura, koliko se smanjuje mjesečna cijena vrtića ovaj iznos umanjena s 12 mjeseci, roditeljima će ova mjera godišnje donijeti uštedu u iznosu od 300 eura, što vjerujem da će značajno rasteretiti budžet riječkih obitelji s djecom predškolske dobi. Za isti iznos već je smanjena i cijena tzv. vrtića drugih osnivača odnosno privatnih vrtića i to temeljem zaključka donesenog u prosincu te je u tom smislu Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade s privatnim vrtićima u siječnju ove godine zaključio ugovore o sufinanciranju dodatnim sredstvima“, kazao je gradonačelnik Filipović, dodajući da se ova odluka također odnosi na period od početka ove godine.

„Ova smanjenja inicirala je stranka Možemo!, koja je putem amandmana na gradski proračun za 2024. godinu tražila smanjenje cijene za roditelje-korisnike čija djeca pohađaju i privatne i gradske vrtiće. Mislimo da je to ujedno i doprinos demografskim mjerama, koje su sveobuhvatne i ne odnose se samo na vrtiće. Tako je, temeljem ove inicijative stranke Možemo!, za tzv. privatne dječje vrtiće osigurano dodatnih 130.000 eura na godišnjoj razini, a za gradske vrtiće oko 900.000,00 eura na godišnjoj razini, sve kako bi se omogućilo da roditelji za boravak svoje djece u vrtićima izdvajaju manje sredstava. Dakle, radi se o više od milijun eura godišnje“, dodao je gradonačelnik.

Otvoreno 200 novih mjesta u jaslicama, intenzivne pripreme za izgradnju vrtića Fiume

Podsjetivši da je osiguravanje dostatnih mjesta u vrtićima u fokusu ovog mandata gradske vlasti, gradonačelnik Filipović istaknuo je kako je za smještaj djece jasličke dob iu protekle dvije godine otvoreno oko 200 novih mjesta u gradskim vrtićima.

Također, u suradnji sa Zajednicom Talijana, u pripremi je izgradnja novog vrtića Fiume na Krnjevu čijom će se realizacijom vrtićki kapaciteti povećati za 84 mjesta, a ukupno će imati pet odgojnih skupina. U tom će objektu biti smještene dvije jasličke i dvije vrtićke skupine s programom na talijanskom jeziku te jedna vrtićka skupina za rano učenje talijanskog jezika.

Prošlog tjedna dovršeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, odnosno postupak koji nužno prethodi raspisivanju javne nabave za radove na izgradnji ove predškolske ustanove. Nakon toga je pokrenut i postupak javne nabave za radove. Očekivano trajanje samih radova je 10 do 12 mjeseci.

Inače, Grad Rijeka je gradnju ovog vrtića i proširenje postojećeg vrtića Galeb prijavio na Javni poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te osigurao maksimalni iznos bespovratnih sredstava. Za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića na Krnjevu Gradu Rijeci su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 907.824,01 eura, a za dogradnju vrtića Galeb sredstva u iznosu od 324.905,43 eura. Novi vrtić gradit će se na lokaciji kontaktne zone starog naselja Zamet-Baredice i novog naselja Krnjevo, odnosno između Nove ceste i ulice Braće Monjac te Becićeve ulice.

Konferencija za medije veljača 2024

Gradonačelnikova konferencija za medije

Grad Rijeka sufinancira i obrte za čuvanje djece, uz sufinanciranje upisano sto djece

Grad Rijeka sufinancira i obrte registrirane za obavljanje djelatnosti čuvanja djece. Ovaj način čuvanja, brige i skrbi o djeci prvenstveno se odnosi na jasličku dob djece, starosti od šest mjeseci do tri godine. Trenutno je u obrte za čuvanje upisano 100 djece čiji boravak sufinancira Grad Rijeka. Planirani iznos u tu svrhu na godišnjoj razini iznosi 331.272,00 eura. Na taj se način pokušava izići u susret roditeljima čija djeca nisu pronašla mjesto u vrtićima.

„Intenzivno radi i Povjerenstvo koje ima za cilj urediti i modificirati model upisa u dječje vrtiće kako bi roditelji već u rano ljeto znali je li im dijete primljeno u vrtić ili jaslice, a ne da se, kao do sada, točna brojka upisanih i neupisan ne zna do početka rujna. Isto tako, u ovom trenutku smo u novim pregovorima s ciljem povećanja plaća svim zaposlenicima gradskih predškolskih ustanova i nadam pozitivnom ishodu tog mirenja te da ćemo pronaći zajednički jezik, kao što smo ga našli sa svim socijalnim partnerima s kojima smo razgovarali“, kazao je gradonačelnik Filipović, dodavši kako je sljedeći sastanak mirenja zakazan za petak.

Inače, prošle godine a kao nastavak prijašnjih uvećanja, ukupna bruto plaća zaposlenicima u gradskim vrtićkim ustanovama Rijeka, Sušak i More povećana je u rasponu od 6 do 28%, što u prosjeku iznosi 15,26%.

Gradskom vijeću upućena i odluka o prepuštanju zemljišta državi radi izgradnje rotora na čvoru Škurinje

Gradonačelnik Filipović na konferenciji za novinare govorio je i o radovima na riječkoj obilaznici koji će poboljšati odvijanje prometa u Rijeci, a odnose se na izgradnju rotora na čvoru Škurinje, rekonstrukciju čvora Orehovica te izgradnju čvora Kozala.

„Kako smo i najavili, intenziviraju se radovi na obilaznici u dogovoru s Hrvatskim cestama. Realizacija je krenula tijekom proteklog vikenda kada su Hrvatske ceste izvele i radove na uspostavi privremene prometne regulacije na čvoru Škurinje, na riječkoj obilaznici, čime je omogućeno skretanje prema cesti D403 iz smjera Zagreba i skretanje s D403 u smjeru zapada.

No, kao što sam rekao, radi se o privremenom rješenju, a trajno će rješenje biti izgradnja dvaju kružnih raskrižja – unutar čvora Škurinje i na spoju čvora s Osječkom ulicom, za što smo u intenzivnom kontaktu s Hrvatskim cestama. Na taj način doći će do još bolje integracije ne samo ceste D403, već i spoja sa Osječkom ulicom u gradski promet, čime dodatno rasterećujemo Osječku ulicu koja je dosta opterećena.

U tu svrhu, Gradskom vijeću uputio sam prijedlog da Grad bez naknade prepusti državi zemljište potrebno za ovaj zahvat. Radi se o zemljištu površine 15.738 m², procijenjene vrijednosti od gotovo 920 tisuća eura“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Govoreći o cesti D403, gradonačelnik je podsjetio kako je Lučka uprava Rijeka promijenila ulazno-izlazni punkt za teretna vozila u Bazen Rijeka, premještajući ga sa Žabice na zapadni dio Bazena Rijeka, odnosno na kraj interne lučke spojne ceste. Tako je ulaz za teretna vozila pomaknut prema Zagrebačkoj obali i ulici D403, što znači da je sav kamionski promet koji završava u luci sad preusmjeren na cestu koja je za to i građena.

Čvor Orehovica: uskoro zatvaranje izlaznog kraka prema Ulici Franje Račkog

Što se tiče rekonstrukcije čvora Orehovica, trenutno postoje izlazi iz smjera Zagreba i iz smjera Škurinja, no nedostaju ulazi u oba smjera. Prema informacijama Hrvatskih autocesta ugovoreni su radovi s ciljem cjelovitog povezivanja čvora Orehovica s lokalnom prometnom mrežom i to rekonstrukcijom i dogradnjom čvora odnosno izgradnjom nedostajućih ulaza, a nakon uvođenja izvođača u posao u studenom, pripremni su se radovi intenzivirali. U narednom periodu će se isključiti iz prometa izlazni krak prema gradu (prema Grobničkoj cesti, odnosno ul. Franje Račkog), dok će svi drugi pravci biti trajno u funkciji uz lokalna suženja kolnika u zonama radova.

„Nadam se da bi za malo više od godinu dana mogli imati u potpunosti funkcionalan čvor Orehovica, čime bi se, intenziviranjem korištenja obilaznice, mogle smanjiti gužve u gradu“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Priprema dokumentacije za izgradnju čvora Kozala

Prostornim planom grada Rijeke planiran je novi čvor Kozala na obilaznici Grada Rijeke. Čvor je planiran kako bi se rasteretilo prometno opterećenje na gradskim prometnicama kao i na susjednom čvoru „Škurinje“.

Što se tiče do sada pripremljene dokumentacije, izmijenjen je prostorni plan te je nadležnom ministarstvu upućen Elaborat o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Nakon što bude doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, moći će se provesti postupci ishođenja lokacijske i građevinske dozvole te pristupiti izgradnji. Planira se da će izrada projektne dokumentacije te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, kojima se može pristupiti nakon ishođenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, trajati godinu dana. U ovoj fazi procjena vrijednosti izgradnje je 7 milijuna eura.

Konferencija za medije veljača 2024

Gradonačelnik Filipović i pročelnica Buljan

Gradskom vijeću upućen i prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka do 2027. godine

Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća naći će se i donošenje Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za aktualno financijsko razdoblje, odnosno projekti koji su planirani za realizaciju EU sredstvima kroz ITU mehanizam.
„Radi se o odluci koja je usuglašena i na Partnerskom vijeću, a podržali su je i svi načelnici i gradonačelnici općina i gradova koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka te se nadam da će je podržati i Gradsko vijeće“, kazao je gradonačelnik Filipović. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji je na raspolaganju urbanom području Rijeka, a temeljem sporazuma potpisanog s nadležnim ministarstvom, iznosi 55 milijuna eura.

Ovaj strateški dokument služi kao okvir u kojem se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar definiranog vremenskog razdoblja, i predstavlja preduvjet za korištenje mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u skladu sa financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Ovo je drugi ciklus ulaganja u projekte Urbane aglomeracije Rijeka, odnosno drugo financijsko razdoblje u kojem Urbana aglomeracija Rijeka sudjeluje kako bi iskoristila dostupna EU sredstva.
„Maksimalno smo iskoristili europska sredstva koja su nam stajala na raspolaganju. Inače, u proteklom financijskom razdoblju uz Rijeku u Urbanoj aglomeraciji je bilo još devet okolnih gradova i općina, a sada nas je ukupno 14 i drago mi je da su i drugi prepoznali mogućnosti i važnost ITU mehanizama.“

Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo Ljiljana Buljan predstavila je proces izrade prijedloga Strategije, kao i prijedloga Akcijskog plan za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027., koji sadrži 18 strateških projekata ukupne vrijednosti 70,7 milijuna eura.

Radi se o projektima koji bi trebali provoditi na čitavom području Urbane aglomeracije Rijeka, koju čini 14 jedinca lokalne samouprave: gradovi Bakar, Kastav, Kraljevica, Opatija i Rijeka te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj i Viškovo.

Među 18 projekata, nalaze se i projekti čiji su nositelj Grad Rijeka i društva u gradskom (su)vlasništvu: nastavak Energovog projekta „Obnova toplinarstva Grada Rijeke“, nastavak Autotrolejevog projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“, rekonstrukcija ExportDrva u višenamjensku infrastrukturu u funkciji podrške gospodarstvu i turizmu, revitalizacija Teatrina te projekt koji predviđa uređenje Dvorane mladosti i OŠ Trsat.

„Na nama je da sve ove projekte pripremimo za realizaciju i da ih čim prije oživotvorimo na terenu“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Uskoro raspisivanje novog natječaja za izbor upravitelja Sortirnice otpada

Odgovarajući na novinarsko pitanje o tome kada će raspisati ponovljeni natječaj za izbor upravitelja izgrađene Sortirnice otpada u Mihačeva dragi, gradonačelnik Filipović je u prvom redu naglasio kako se radi o složenom procesu.
„Nažalost, u ovom trenutku niti jedna od šest sortirnica u Hrvatskoj koje su bile sufinancirane europskim sredstvima još uvijek nije stavljena u funkciju. Za to najveću odgovornost snosi resorno ministarstvo koje je u javnom pozivom odredilo da se nešto što je napravljeno javnim novcima ne može izravno dodijeliti javnom isporučitelju usluge. Temeljem toga, trebalo je provesti natječaj koji niti jedan grad nikada nije proveo i u kojem je Grad Rijeka bio prvi. Nažalost, prvi natječaj nije završio kako smo očekivali, to jest odabirom potencijalnog upravitelja sortirnice“, kazao je kako očekuje da će novi natječaj biti raspisan u roku od tjedan dana.

Govoreći o peticiji građana protiv izgradnje nebodera u sklopu predloženog projekta Multifunkcionalnog kompleksa stadiona Kantrida, gradonačelnik Filipović podsjetio je da je Gradsko vijeće u prosincu 2023. godine donijelo odluke o pokretanju izmjena Generalnog urbanističkog plana te izradi Urbanističkog plana uređenja Sportskog područja Kantrida.
„Radi se o procesu koji će potrajati i u kojem je u skladu sa zakonskim okvirima,  predviđeno sudjelovanje javnosti. Na stolu je prijedlog potencijalnih natjecatelja. Ništa još nije definirano, proces je u to u koji se moraju uključiti sva javno-pravna tijela i kada proces bude okončan, vidjet ćemo hoće li projekt biti realiziran u onom smislu u kojem je bio i predložen“, kazao je gradonačelnik Filipović, dodajući kako smatra da se radi o projektu čijom realizacijom Rijeka može istaknuti na europskoj karti.

Pročelnica Buljan pojasnila je kako trenutno traje procedura procjene treba li za takav zahtjev izraditi procjenu utjecaja na okoliš, na način da nadležni gradski odjel od svih relevantnih javno-pravnih tijela traži mišljenje.
„Ako samo jedno javno-pravno tijelo kaže da je procjena potrebna, ona se mora izraditi, a njezina izrada traje od šest mjeseci do godine dana. To je onda proces u kojem se analiziraju svi utjecaji takvog zahvata na okoliš u pogledu korištenje prostora, utjecaja na more, zrak, promet, društvo i dr.“, pojasnila je pročelnica Buljan, istaknuvši da nakon toga slijedi analiza kapaciteta tog prostora u odnosu na predloženi zahvat.

„Radi se o vrijednom području koje zaslužuje detaljnu raspravu i analizu svega predloženog“, zaključila je pročelnica Buljan.

Odgovarajući na pitanje što je s neregistriranim kombijem, ostavštinom tvrtke Rijeka 2020, gradonačelnik Filipović istaknuo je kako treba vidjeti u kojem je stanju vozilo. Ako je i dalje u voznom stanju, naglasio je, može ga koristiti svaka gradska ustanova, a ako nije, potrebno ga je rashodovati i prodati.