Prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo te prodaja nadstojničkih stanova regulirani su zakonima:

  • Prodaja stanova po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (“Narodne novine” br. 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 163/98, 96/99, 120/00, 78/02, pročišćeni tekst)
    Po odredbama citiranog Zakona stan može kupiti osoba koja je imala status nositelja stanarskog prava, pod uvjetom da je zahtjev za otkup podnijela u roku odnosno zaključno sa 31. 12. 1995. godine.
    Grad Rijeka i danas evidentira određeni broj stanova koje korisnici, nekadašnji nositelji stanarskog prava, nisu otkupili zbog nekog subjektivnog razloga ili zbog činjenice da se u svezi sa korištenjem stana vodio određeni upravni ili sudski postupak.
    Grad Rijeka kao prodavatelj i hipotekarni vjerovnik dozvoljava prijenos hipotekarne obveze na novog vlasnika, kao i zatvaranje obročne otplate, u slučaju kad je stan otkupljen po odredbama citiranog zakona, s obročno ugovorenom otplatom.
  • Prodaja stanova po odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (“Narodne novine” br. 22/06).
    Zakonom su uređeni uvjeti i način kupnje stanova namijenjenih za nadstojnika kao i stanova koji su nastali prenamjenom iz zajedničkih dijelova zgrade. Zakonom regulirano i korištenje naznačenih stanova, u slučaju da osoba koja takav stan koristi nije u mogućnosti isti kupiti.

Ukoliko je za stan kupljen temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo ugovorena obročna otplata cijene stana promjena dužnika – obveznika plaćanja obroka cijene stana vrši se temeljem zahtjeva za promjenu obveznika uz prilaganje akta iz kojeg je razvidna promjena vlasnika (primjerice kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju i sl.).

Nakon isplate cjelokupne cijene stana kupljenog na obročnu otplatu, vlasniku stana izdaje se Dozvola za brisanje prava zaloga upisanog na otkupljenom stanu u korist Grada Rijeke, pod uvjetom da ne postoje dugovanja vezana za obročnu otplatu, kamate radi zakašnjenja u plaćanju, eventualni sudski troškovi i sl.). Uz zahtjev obvezno se prilaže Vlasnički list.

Ukoliko vlasnik stana kupljenog na obročnu otplatu želi jednokratno, prije isteka vremena na koji je ona ugovorena isplatiti preostali dio cijene stana, sklapa se Dodatak ugovora o prodaji stana na kojem je postojalo stanarsko pravo, temeljem zahtjeva.