Pravo na kupnju stanova u vlasništvu Grada Rijeke koji su u najmu hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja ima HRVI i član obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja ako:

  1. koristi stan na osnovu sklopljenog ugovora o najmu stana,
  2. on ili član njegove obitelji nije vlasnik stana ili nije bio vlasnik stana otkupljenog prema zakonu kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  3. on ili član njegove obitelji nema stan, kuću ili kuću za odmor u privatnom vlasništvu na području Republike Hrvatske,
  4. protiv njega ili člana njegove obitelji nije pokrenut postupak otkaza ili raskida ugovora o najmu stana,
  5. su troškovi u svezi korištenja stana uredno podmireni.

Kupoprodajna cijena stana po m² i način njezina utvrđivanja propisuju se posebnim općim aktom kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Stan se prodaje putem javnog natječaja.

Odluku o izboru ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva, donosi:

  • Gradonačelnik, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kn,
  • Gradsko vijeće, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja prelazi iznos od 1.000.000,00 kn.

Ugovor o kupoprodaji stana najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja gore navedene odluke.

Odluke

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 44/09, 46/12)

Pravilnik o utvrđivanju kupoprodajne cijene stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja (Službene novine PGŽ 6/10)